Nebeski Prvenac

21. 10. 2023.

“Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim — srebrom ili zlatom — od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.” (1. Petrova 1,18.19)

Oko četrdeset dana nakon Kristova rođenja, Josip i Marija su Ga odnijeli u Jeruzalem da Ga prikažu Gospodinu i prinesu žrtvu. Bilo je to po hebrejskom zakonu, pa mu se Krist kao čovjekova zamjena morao podrediti u svakoj pojedinosti. On je već bio podvrgnut obredu obrezanja, kao znaku Njegove poslušnosti Zakonu.

Zakon je tražio da majka prinese jednogodišnje janje na žrtvu paljenicu i mladog goluba ili grlicu kao žrtvu za grijeh. Međutim, zakon je predviđao da se od siromašnih roditelja, koji nisu mogli donijeti janje, mogu prihvatiti u zamjenu dvije grlice ili dva goluba, jedan za žrtvu paljenicu, a drugi za žrtvu za grijeh.

Žrtve koje su se prinosile Gospodinu morale su biti bez mane. Ove su žrtve predstavljale Krista i iz njih se vidi da je i sâm Isus bio bez ikakve tjelesne mane. On je bio “nevin i bez mane” (1. Petrova 1,19). Njegov tjelesni sastav nije bio oštećen nikakvom manom; Njegovo je tijelo bilo snažno i zdravo. Cijelog je svog života živio u skladu s prirodnim zakonima. I tjelesno i duhovno bio je primjer onoga što je Bog zamislio da čovječanstvo bude — poslušnošću Njegovim zakonima.

Posvećenje prvenaca potječe iz najstarijih vremena. Bog je obećao da će dati nebeskog Prvenca da spasi grešnika. Svako je domaćinstvo trebalo prihvatiti ovaj dar posvećujući svog prvenca. Prvenac je trebao biti posvećen svećeničkoj službi, kao Kristov predstavnik među ljudima.

Prigodom oslobođenja Izraela iz Egipta, ponovno je izdana zapovijed o posvećenju prvenaca. Dok su Izraelova djeca bila u egipatskom ropstvu, Gospodin je poslao Mojsija k faraonu, egipatskom kralju, s porukom: “Ovako kaže Jahve: ‘Izrael je moj prvorođenac. Tražim od tebe da mi pustiš sina da mi iskaže štovanje. Ako odbiješ da ga pustiš, ja ću ubiti tvoga prvorođenca.’” (Izlazak 4,22.23) (Isusov život, str. 28,29)

Za razmišljanje: Ako je Isus moj savršeni Uzor, kako se mogu ugledati na Njega?