Nebesko kraljevstvo u malome

4. 12. 2013.

“Poslije šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i brata mu Ivana i izvede ih nasamo, na visoku goru. Tada se preobrazi pred njima; lice mu zasja kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlo.” (Matej 17,1.2)

Približavala se večer kad je Isus pozvao k sebi svoja tri učenika — Petra, Jakova i Ivana — i poveo ih preko polja, daleko uz krševitu stazu do jedne osamljene planinske padine. …
Otišavši nekoliko koraka od njih, Čovjek boli izlijevao je svoja moljenja s velikom vikom i suzama. Molio se za snagu da izdrži kušnju za dobro ljudskog roda. On sam iznova mora se uhvatiti za Svemogućega, jer je jedino na taj način mogao razmišljati o budućnosti. Izlijevao je sve želje svog srca za svoje učenike da u likovanju sila mraka njihova vjera ne klone. …
Breme što ga je iznio u svojoj molitvi bilo je da im se otkrije slava koju je imao s Ocem prije postanka svijeta, da se Njegovo kraljevstvo otkrije ljudskim očima i da Njegovi učenici budu osnaženi dok to promatraju. Usrdno se molio da budu svjedoci otkrivenja Njegova Božanstva, što će ih tješiti u trenutku Njegovih najvećih patnji spoznajom da je On doista Božji Sin, a Njegova ponižavajuća smrt dio plana otkupljenja.
Njegova je molitva uslišana. Dok je u poniznosti klečao na kamenitom tlu, nebo se iznenada rastvorilo, zlatna vrata Božjega Grada široko otvorila, a svete zrake obasjale brdo i prekrile Spasiteljevu priliku. Božanska priroda iz Njegove unutrašnjosti bljesnula je kroz ljudsku prirodu i srela se sa slavom koja je dolazila odozgo. Krist, koji je dosad ležao ničice, ustao je i uspravio se u svom božanskom veličanstvu. Bol duše je iščeznula. Njegovo je lice sjalo “kao sunce”, dok su Njegove haljine bile “bijele kao svjetlo”.
Rasanjeni učenici promatrali su izlijevanje slave koja je obasjala brdo. Sa strahom i čuđenjem gledali su sjajni lik svojega Učitelja. … Kraj Njega su bila dva nebeska bića, u bliskom razgovoru s Njim. To su bili Mojsije, koji je razgovarao s Bogom na Sinaju, i Ilija, koji je dobio uzvišenu prednost … da nikada ne dođe pod vlast smrti. … Na brdu je u malom predstavljeno buduće kraljevstvo slave — Krist kralj, Mojsije predstavnik uskrsnulih svetih, a Ilija preobraženih. (Isusov život, str. 344—346)