Jutarnji stih

Neka traži od Boga

““Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je.”“ (Jakov 1,5)

Prednost je svakog vjernika da prvo razgovara s Bogom u svojoj klijeti, a zatim da kao Božji glasnik razgovara s drugima. Zbog toga što trebamo imati nešto što ćemo prenijeti drugima, svakodnevno moramo primati svjetlo i blagoslov. U ovom trenutku potrebni su muškarci i žene koji imaju zajednicu s Bogom, u kojima trajno boravi Krist, a zbog toga što surađuju sa svetim anđelima, okruženi su svetim utjecajima. Njegovom su djelu potrebni oni koji imaju moć da surađuju s Kristom, snagu da izraze Božju ljubav ohrabrujućim i suosjećajnim riječima.
Dok se vjernik saginje u molitvi pred Bogom i u poniznosti i kajanju podiže svoju molbu s nelicemjernih usana, on gubi svaku pomisao na sebe. Njegov um je ispunjen mišlju o tome što sve mora posjedovati da bi izgradio karakter nalik na Kristov. On se moli: ““Gospodine, ako je potrebno da budem sredstvo preko kojeg će Tvoja ljubav teći iz dana u dan i iz sata u sat, ja se vjerom pozivam na milost i silu koju si obećao.”“ On se čvrsto drži obećanja: ““Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga … i dat će mu je.”“
Kako je ova ovisnost ugodna Gospodaru! Kako On uživa dok sluša uporne, ozbiljne molbe! … Predivnom i oplemenjujućom milošću Gospodin posvećuje skromnog molitelja, dajući mu silu da obavlja i najteže zadatke. Sve što se tada poduzima radi se za Gospodina, a to uzdiže i posvećuje i najniži poziv. On daje novo dostojanstvo svakoj riječi, svakom djelu i povezuje najskromnijeg radnika … s najvišim anđelima u nebeskim dvorovima. …
Sinovi i kćeri Božje trebaju obaviti veliki posao u svijetu. Oni su prihvatili Božju riječ kao svojeg savjetnika i zadaću da je prenesu drugima. Oni su širitelji svjetla. Svi koji su primili usađenu mladicu riječi bit će vjerni u prenošenju te riječi drugima. Oni će progovarati Kristove riječi. U razgovorima i vladanju dat će dokaze o svakidašnjem obraćenju načelima istine. Takvi vjernici će biti gledanje svijetu, anđelima i ljudima i Bog će preko njih biti proslavljen. (RH, 4. ožujka 1909.)


Komentiraj