Jutarnji stih

Nema zamjene za Zakon

“Pa što? Da griješimo, kad nismo pod Zakonom, već pod milošću? Daleko od toga!” (Rimljanima 6,15)

Sotonina je izmišljotina da je Krist svojom smrću Zakon zamijenio milošću. Isusova smrt nije promijenila niti ukinula, ili u najmanjoj mjeri oslabila zakon Deset zapovijedi. Ta dragocjena milost, ponuđena ljudima Spasiteljevom smrću, potvrdila je Božji zakon. Još od čovjekovog pada u grijeh, Kristova moralna vladavina i Njegova milost nerazdruživo su povezane. One su išle ruku pod ruku u svim povijesnim razdobljima. (FL 89)
Evanđelje Novoga zavjeta nije starozavjetno mjerilo, oslabljeno da bi se približilo grešniku i spasilo ga u njegovim grijesima. Bog od svih svojih podanika zahtijeva poslušnost, potpunu poslušnost svim svojim zapovijedima. (6BC 1072)
Isus je u svemu bio kušan kao i mi da bi mogao pomoći onima koji su u kušnji. Njegov život je naš primjer. On je svojom dragovoljnom poslušnošću pokazao da i čovjek može držati Božji zakon i da ga kršenje Zakona, a ne poslušnost Zakonu, stavlja u lance ropstva. …
Čovjek koji je svojim iskvarenim životom izbrisao Božje obličje iz svoje duše, ne može samo svojim ljudskim naporom proizvesti korjenitu promjenu u sebi. On mora prihvatiti odredbe Evanđelja; mora se pomiriti s Bogom poslušnošću Njegovom Zakonu i vjerom u Isusa Krista. Njegov život od tog trenutka mora stajati pod upravom novog načela. … On se mora suočiti s ogledalom, Božjim zakonom, mora prepoznati mane svojega moralnog karaktera, mora odbaciti svoje grijehe i oprati haljine svojeg karaktera u krvi Janjetovoj. …
Utjecaj evanđeoske nade neće navesti grešnika da spasenje koje Krist nudi promatra kao pitanje neograničene milosti, koja bi mu dopuštala da i dalje živi u prestupanju Božjeg zakona. Kada svjetlo istine obasja njegov um i kada potpuno shvati Božje zahtjeve, kada shvati veličinu svojih prijestupa, on će promijeniti svoje putove, postat će vjeran Bogu snagom koju je stekao od svojega Spasitelja i živjeti novim i čistijim životom. (4T 294,295)
Zadaća Evanđelja nije da oslabi zahtjeve Božjega svetog zakona, već da uzdigne ljude tako da mogu držati njegove propise. (6BC 1073)


Komentiraj