Neodoljiva

26. 09. 2013.

“O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu naočigled sinovima čovječjim.” (Psalam 31,20)

Tako nas Gospodin poziva da priznamo Njegovu dobrotu. … Naše priznanje Njegove vjernosti izabrano je nebesko sredstvo za otkrivanje Krista svijetu. Mi trebamo prepoznati Njegovu milost onako kako su je obznanili sveti ljudi iz davnina; ali ono što je najdjelotvornije jest svjedočanstvo našeg osobnog iskustva. Mi smo Božji svjedoci dok u sebi otkrivamo djelovanje božanske sile. Svaki pojedinac ima život koji se izdvaja od svih drugih i iskustvo koje se bitno razlikuje od njihovog. Bog želi da se naša hvala uzdiže k Njemu obilježena našom osobitošću. Takva dragocjena objavljivanja na hvalu ljepote Njegove milosti, podržana kršćanskim životom, imaju neodoljivu silu koja djeluje za spasenje duša. (Isusov život, str. 277,278)
Da bismo mogli priznati Krista pred drugima, moramo Ga najprije i sami imati. Nitko ne može istinski ispovijedati Krista ako Kristov um i duh nisu u njemu. … Mi moramo shvatiti što znači priznati Krista, a čime Ga se možemo odreći. … Rodovi Duha, pokazani u životu, znače pravo priznavanje Krista. Ako smo se svega odrekli radi Krista, naš život će biti smjeran, naš govor oplemenjen, naše ponašanje besprijekorno. Posjedovati snažan, pročišćavajući utjecaj istine na dušu, Kristov karakter koji se pokazuje u životu, to znači ispovijedati Krista. (1T 303,304)
Poštenje, čvrstina i upornost bitne su vrline i svi se moramo ozbiljno potruditi da ih razvijemo u sebi; jer one svojem imaocu daju neodoljivu snagu — snagu koja ga čini jakim da tvori dobro, da se odupre zlu, jakim da podnese teškoće. … Oni koji su bezrezervno stali na Kristovu stranu, ostat će čvrsto uz ono što im razum i savjest kažu da je pravo. (CT 226)
život istinskog vjernika pokazuje da u njemu živi Spasitelj. Kristov sljedbenik sličan je Njemu po duhu i karakteru. Slično Kristu, i on je krotak i ponizan. Njegova vjera djeluje snagom ljubavi i čisti dušu. Njegov cjelokupni život je svjedočanstvo o moći Kristove milosti. (7T 67)