Jutarnji stih

Nešto potpuno pouzdano

“Tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. Vi dobro činite što upirete u nj pogled kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu…” (2. Petrova 1,19)

Jedan od literarnih evanđelista pod mojom skrbi bio je Jonathan, mladi student kojem je literarni rad istinski ležao na srcu. Kad je stigao u grad Villahermosa u pokrajini Tabasco, došao je sa snovima da jednoga dana studira na Sveučilištu Linda Vista. Dok je radio u gradu, posvetio se prezentiranju naših zdravstvenih knjiga medicinskim stručnjacima, specijaliziravši se da kolportira liječnicima.
Jednog dana otišao je u liječničku ordinaciju, ali ga liječnica baš nije rado primila. Ipak, on joj je pokazao knjige ističući njihovu obrazovnu vrijednost na području zdravstvenog prosvjećivanja i posebno se usmjerio na razgovor o pretilosti. Liječnica i dalje nije pokazivala zanimanje. Međutim, izrazila je duhovnu potrebu pa je Jonathan poveo razgovor u tom smjeru.
Rekla je da poznaje neke adventističke kršćane i bila je upoznata s djelovanjem Crkve. Dodala je da joj se Crkva sviđa. Čak je bila svjesna i proročkog dara Ellen G. White. Jonathan ju je pitao je li možda pročitala neku njezinu knjigu i ona je rekla da jest, ali više nije htjela govoriti o njoj. Udaljavajući se od te teme, Jonathan je zaključio da nju djelovanje Ellen G. White na neki način privlači, pa ju je svakog tjedna posjećivao ostavljajući joj po jedno poglavlje iz knjige Patrijarsi i proroci. Ona ih je primala, pročitala i zahvaljivala Jonathanu govoreći da su lijepa, jasna i korisna. “Pomažu mi da bolje razumijem Bibliju”, priznala je.
Jonathan je sada znao da je došao trenutak da joj otkrije podrijetlo tih poglavlja pa joj je priopćio da je materijale koje je čitala napisala Ellen G. White. Bila je jako iznenađena. Zatim je kupila niz “Velika borba”. Danas ova dobra liječnica prima biblijske satove i mi očekujemo pozitivan ishod, jer “imamo najpouzdaniju proročku riječ koja kao … vidjelo … svijetli u tamnome mjestu” (2. Petrova 1,19 — DK). Hvala Bogu za mlade kao što je Jonathan i za proročki dar.
Eder de los Santos García, Meksiko


Komentiraj