Netko je pred vratima

9. 11. 2012.

„Evo stojim na vratima i kucam.“ (Otkrivenje 3,19)

Mi živimo u najsvečanije vrijeme. Ništa nije tako prihvatljivo pred Bogom kao kada mladi svoj život posvete Njegovoj službi u cvijetu i svježini svojih godina. Njihovi talenti, ako se pravilno njeguju, mogu postati sila za Boga. Njihov karakter može postati prihvatljiv za Nebo, ali se mora oblikovati malo-pomalo, pravilo po pravilo. Mora se oblikovati prema božanskom uzoru. …

U djelu spašavanja duša moramo znati o čemu govorimo. Ivan upućuje značajne riječi: „Što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama.“ (1. Ivanova 1,3)

Kada vaša duša postane hram u kojem boravi Spasiteljev Duh, grube osobine vaše naravi bit će uklonjene i cijelo vaše biće dobit će živi smisao. Onaj tko je Kristov, steći će iskustvo slično Danielovom, jer će se u njegovom životu pojaviti rodovi Duha. U nama se kriju snage koje su umrtvljene grijehom, snage kojima je potreban oživljavajući utjecaj Kristove milosti da bi se obnovile. Moćna sila kojom raspolaže Životodavac mora ih vratiti u život i pokrenuti na djelo. Ako to bude i vaše iskustvo, moći ćete raditi onako kako vam je Krist pokazao svojim primjerom. Božansko svjetlo i ljubav obasjat će one koji osjećaju da su bolesni tjelesno i duševno. Isus osobno nudi svoju prisutnost u vašoj duši. On kaže: „Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.“ (Otkrivenje 3,19.20) Zar nećemo otvoriti vrata svojega srca i primiti božanskoga Gosta?

Oni koji rade u Božjem djelu moraju imati čisto srce i uzorno ponašanje. Duše pripadnika Božjeg naroda ne smiju biti slične ogoljeloj pustinji, poput duša mnogih u današnje vrijeme. Bog je svakome od nas dao neku sposobnost koju treba uporabiti u Njegovoj službi i Božji je plan da se ona iskoristi na slavu Bogu i na dobro bližnjima. Mnogi su puno izgubili samo zato što ne žele učiti u Kristovoj školi. Mogli su steći vječno blago, ali odvraćajući se od božanskog Učitelja, opteretili su i uprljali svoju savjest i savjeti Božje riječi izgubili su svaku silu da pokrenu njihovo srce. Međutim, mi ne moramo učiniti takvu pogrešku. Krist će doći u srce i nastaniti se u njemu ako očistimo hram svoje duše od svake nečistoće. (Signs of the Times, 30. studenoga 1888.)