Ništa nam nije uskraćeno

14. 11. 2013.

“Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.” (Psalam 84,12)

“On koji čak nije poštedio vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime?” (Rimljanima 8,32) Pokušajmo procijeniti Veliku žrtvu koju je Bog prinio radi nas! On nam nikada neće spremnije stavljati na raspolaganje darove svoje milosti nego što čini danas! Krist je dao svoj život za ljude da bi mogli shvatiti koliko ih voli. On ne želi da itko propadne, nego da svi dođu u pokajanje. Svi koji svoju volju pokore Njegovoj, mogu dobiti život koji će se mjeriti s božanskim životom. … Mač pravde pao je na Njega da bismo se mi oslobodili. On je umro da bismo mi živjeli. …
Mi trebamo stajati čvrsto uz načela Božje riječi, imajući na umu da je Bog s nama i da će nam dati snage da se suočimo sa svakim novim iskustvom. U svojem životu uvijek uzdižimo načela pravednosti da bismo u Gospodnje ime mogli ići naprijed iz snage u snagu. … Cijenimo kao vrlo dragocjeno djelo koje Gospodin obavlja preko naroda koji drži Njegove zapovijedi, djelo koje će, silom Njegove milosti, postajati sve snažnije i uspješnije kako vrijeme bude prolazilo. Neprijatelj pokušava potamniti razum Božjeg naroda, oslabiti njegovu uspješnost; ali ako Božji narod bude radio po uputama Božjega Duha, Bog će pred njim otvarati vrata za obnovu starih ruševina. On će stjecati iskustvo stalnog rasta u sigurnosti i snazi sve dok se Gospodin ne spusti s Neba s velikom silom i slavom da zapečati pečatom konačne pobjede čela svojih izabranih i vjernih.
Gospodin želi da djelo vijesti trećeg anđela ide naprijed sa sve većim uspjehom. I kao što je u sva vremena ulijevao hrabrost i snagu pripadnicima svojega naroda, tako i u ovo naše doba želi dovesti do pobjedonosnog završetka namjeru koju ima sa svojom Crkvom. On poziva svoje svete da jedinstveno idu naprijed, da idu iz snage u još veću snagu, iz vjere u još snažniju vjeru u pravednost i istinitost Njegovog djela. (RH, 11. siječnja 1912.)

Leave a Comment