Nove oči za nove pouke

4. 11. 2022.

“‘A mi smo se nadali da je on onaj koji će osloboditi Izraela. Ali — osim svega toga — već je treći dan kako se to dogodilo. A i neke su nas žene od naših zbunile. Bile su vrlo rano na grobu i nisu našle njegova tijela pa dođoše i rekoše da su im se i anđeli ukazali i rekli da je živ. Neki su od naših otišli na grob te su našli onako kako su rekle žene, ali njega nisu vidjeli.’ Nato im on reče: ‘O ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili! Zar nije trebalo da to Mesija pretrpi da uđe u svoju slavu?’ I poče od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim Pismima.” (Luka 24,21-27)

Želio bih da sam prisustvovao tom proučavanju Biblije. Ovdje zatječemo Gospodina kako osobno tumači značenje Starog zavjeta u svjetlu događaja koji su kasnije zabilježeni u Novom zavjetu. Isusovo izlaganje temelji se na činjenici da nam je potrebna cijela Biblija želimo li istinski shvatiti Njegov život i djelo i da najpotpunije shvaćamo Stari zavjet kada se tumači kroz prizmu Novog zavjeta. Bog ima jednu vijest o otkupljenju koja se proteže kroz cijelu Bibliju. Ona je nagoviještena u Starom zavjetu, ali je jasno obrađena u Novom zavjetu.

Mi ne znamo točno koje je tekstove Isus navodio u svojem proučavanju Biblije kako bi svojim sljedbenicima ukazao na njihovo pogrešno tumačenje Njegove naravi i poslanja. Međutim, to su najvjerojatnije bili redci koji se bave značenjem žrtvenog janjeta koje je stajalo u središtu židovskog bogoslužja.

Ivan Krstitelj je objavio Isusa kao Janje Božje koje će uzeti grijeh svijeta (Ivan 1,29). Međutim, bilo je gotovo nemoguće da Židovi, uključujući i učenike, shvate smisao te izjave. Oni nisu očekivali Mesiju koji će umrijeti za njihove grijehe, već ratnika osvajača. U svjetlu Golgote i uskrsnuća, međutim, Stari zavjet poprimio je novo značenje kada je samo Janje dalo objašnjenje.

Isus je bez sumnje spomenuo ulomak u Izaiji 53, govor Sluge Jahvina koji je odbačen i prezren, koji je uzeo naše nemoći, kojega “za naše grijehe probodoše”, “ukop mu odrediše među zločincima”, koji je ponio grijehe mnogih, umro sa zlikovcima i bio pokopan s bogatima.

Iznenada se sve složilo. Dva čovjeka su sagledala otkupljenje, mesijanstvo i Stari zavjet na nov način. Njihove su se oči otvorile i njihova srca ugrijala. Isus više nije bio lažna nada, već njihov uskrsli Gospodin. Biblija je čuvala ključ i za njihovo obeshrabrenje i za njihovu pobjedničku budućnost. Sada su vidjeli Isusa Janje kao središte Pisma od početka do kraja.

 

Preporučujemo: