Obnova srca

3. 08. 2013.

“Te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite i da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.” (Efežanima 4,23.24)

Krist je savjesno ukoravao. … Već je i sama Njegova prisutnost bila ukor svemu što je neistinito i nisko. U svjetlu Njegove neporočnosti ljudi su uviđali koliko su sami poročni, kako su niski i iskvareni njihovi životni ciljevi. Ipak, On ih je privlačio. Onaj koji je stvorio čovjeka, razumio je njegovu vrijednost. …
U svakom ljudskom biću vidio je beskrajne mogućnosti. Gledao je ljude kakvi bi mogli biti preobraženi Njegovom milošću. (Odgoj, str. 70,71)
Svi nedostaci karaktera imaju svoj izvor u srcu. Oholost, taština, neugodan temperament i lakomost izlaze iz tjelesnog srca koje nije obnovljeno Kristovom milošću. (RH, 1. rujna 1885.)
Obnovljenjem srca Božja milost preobražava život. Vanjska promjena nije dovoljna da nas dovede u sklad s Bogom. Ima mnogo onih koji se pokušavaju reformirati popravljajući ovu ili onu zlu naviku, koji se nadaju da će na taj način postati kršćani, ali takvi započinju na pogrešnom mjestu. Naš prvi posao je na srcu. …
Sveto pismo je veliko oruđe u djelu preobražavanja karaktera. Krist se molio: “Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina.” (Ivan 17,17) Kada se proučava i sluša, Božja riječ djeluje na srce suzbijajući svaku nesvetu osobinu. Sveti Duh dolazi nas osvjedočiti da smo grešni, a vjera koja nastaje u srcu djeluje ljubavlju prema Kristu pokoravajući tijelo, dušu i duh Njegovoj volji. …
Nemojmo štedjeti sebe, već ozbiljno unaprijedimo djelo obnove koja se mora dogoditi u našem životu. Razapnimo sebe! Nesvete navike borit će se za prevlast, ali mi možemo pobijediti u ime Isusa Krista i Njegovom silom. Onima koji svakoga dana s velikom revnošću nastoje sačuvati svoje srce, upućeno je obećanje: “Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimljanima 8,38.39) (RH, 7. srpnja 1904.)