Jutarnji stih

“Od djetinjstva”

“I jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa.” (2. Timoteju 3,15)
“Zapažamo prednost koju je Timotej imao zahvaljujući tome što je pred sobom imao pravi primjer posvećenosti i iskrene pobožnosti. Vjera je utjecala na ozračje u njegovom domu. Duhovna sila pobožnosti koja se pokazala u njegovom domu sačuvala ga je od svake nečistoće u govoru i oslobodila svih nedoličnih misli.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, str. 919) “Bog je zapovjedio Izraelcima da svoju djecu uče Njegovim zahtjevima i upoznaju ih s Njegovim postupanjem prema njihovim očevima. Ovo je bila jedna od posebnih dužnosti svakog oca, dužnost koja se nije mogla prenijeti ni na koga drugog. Umjesto strančevih usana, djecu su trebala poučavati dobra srca očeva i majki. Misli o Bogu trebale su biti povezane s svim događajima u svakidašnjem životu. Božja moćna djela izbavljenja Njegovog naroda i obećanje o Otkupitelju koji će doći trebali su se često ponavljati u izraelskim domovima. … Velike istine o Božjoj providnosti i o budućem životu usađivane su u um mladih. Oni su učeni da Boga vide podjednako u prizorima prirode i djelima otkrivenja. Nebeske zvijezde, drveće i cvijeće u polju, visoke planine, žubor-potoci, sve je govorilo o Stvoritelju. Svečano prinošenje žrtava, bogoslužje u Svetištu i riječi proroka bili su Božje otkrivenje. Takav je bio Mojsijev odgoj u skromnoj kolibi u Gošenu, Davidov u betlehemskim brdima, Danielov prije nego što ga je zatočeništvo odvojilo od doma njegova oca, tako je vjerna Ana odgojila Samuela. Takav je bio i Kristov život u Nazaretu, takav je bio odgoj zahvaljujući kojem je dijete Timotej s usana svoje bake Loide i majke Eunike (2. Timoteju 1,5; 3,15) primilo istine Svetoga pisma.” (Patrijarsi i proroci, str. 499) “Roditelji, pred vama je važan posao koji trebate obaviti za Isusa. … Sotona vezuje djecu za sebe tako čvrsto kao da ih vezuje čeličnim lancima, a vi možete postići uspjeh i dovesti djecu Isusu samo odlučnim osobnim naporima.” (Selected Messages, sv. 1, str. 319)


Komentiraj