Jutarnji stih

Od Savla do Pavla

“A on dršćući i strepeći reče: ‘Gospodine što hoćeš da činim?’ I Gospodin mu reče: ‘Ustani i idi u grad! Ondje će ti se reći što ti treba učiniti.’” (Djela 9,6 — Šarić)
“U čudesnom Pavlovom obraćenju vidimo djelovanje čudotvorne Božje sile. … Isus, čije je ime mrzio i prezirao više od svih drugih, otkrio se Pavlu kako bi ga zaustavio u njegovom suludom, ali iskrenom postupanju da bi ovo najbezizglednije oruđe učinio izabranom posudom, koje će objaviti Evanđelje poganima. … Zbog sjaja nebeskog svjetla Pavao gubi vid, ali mu ga Isus, Veliki Iscjelitelj slijepih, ne vraća. Na Pavlovo pitanje odgovara ovim riječima: ‘Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.’ Ne samo što je mogao izliječiti Pavlovu sljepoću, nego mu je mogao oprostiti grijehe i reći što će mu ubuduće biti dužnost. Od Krista dolazi sva sila i milosrđe, ali On Pavlu u njegovom obraćenju na istinu nije omogućio da to doživi neovisno o Njegovoj Crkvi koju je nedavno osnovao na Zemlji. Čudesno svjetlo koje je Pavao dobio tom prigodom zapanjilo ga je i zbunilo. On se potpuno pokorio. Ovaj dio posla za Pavla nije mogao učiniti čovjek, ali je još uvijek bilo nešto što su mogli obaviti Kristovi sluge. Isus ga upućuje svojim oruđima u Crkvi radi daljnje spoznaje dužnosti. Time daje vlast i odobrenje svojoj osnovanoj Crkvi. Krist je obavio djelo objave i osvjedočenja, a sada je Pavao trebao učiti od onih koje je Bog odredio da naučavaju istinu. Krist upućuje Pavla svojim izabranim slugama i tako ga povezuje sa svojom Crkvom. Upravo oni koje je namjeravao uništiti, trebali su biti njegovi učitelji u vjeri koju je prezirao i progonio. … Jedan anđeo dobiva nalog da pođe Ananiji i pošalje ga u određenu kuću, gdje se Savao moli da bude upućen što mu je dalje činiti. … Ananija umjesto Krista dotiče njegove oči da progleda; umjesto Krista polaže ruke na njega, moli u Kristovo ime i Savao prima Duha Svetoga.” (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 3, str. 377—381)


Komentiraj