Jutarnji stih

Od Savla do Pavla

““A sad ustani i hajde u grad, i tu će ti se kazati što treba da činiš!”“ (Djela 9,6)

U predivnom Pavlovom obraćenju vidimo čudesnu Božju silu. … Isus, čije ime je među svim ostalim najviše mrzio i prezirao, otkrio se Pavlu kako bi preusmjerio njegov nerazumni, ali čestiti životni put, da bi od ovog oruđa koje je najmanje obećavalo, načinio izabrani sud koji će odnijeti Evanđelje neznabošcima. … Svjetlo nebeske rasvjete oduzelo je Pavlu vid, a Isus, veliki iscjelitelj slijepih, nije mu ga vratio. On odgovara na Pavlovo pitanje ovim riječima: ““Ustani i hajde u grad, i tu će ti se kazati što treba da činiš.”“ Isus ne samo što je iscijelio Pavlovo sljepilo, već mu je i oprostio grijehe i ukazao na njegove dužnosti obilježavajući daljnji tijek njegovog života. Od Krista je potekla sva moć i sve bogatstvo milosti; ali tijekom obraćenja istini On Pavlu nije podario iskustvo neovisno o svojoj Crkvi nedavno uspostavljenoj na Zemlji.
Čudesno svjetlo koje je obasjalo Pavla tom prigodom zapanjilo ga je i zbunilo. Bio je potpuno pokoren. Čovjek nije za Pavla mogao učiniti ovaj dio posla, ali je predstojao i rad koji su mogli obaviti Kristovi sluge. Isus ga je usmjerio svojim izvršiteljima u Crkvi koji će ga dalje upoznati s dužnostima. Na taj način On predaje vlast i punomoć svojoj organiziranoj Crkvi. Krist je obavio djelo otkrivenja i uvjeravanja, a sada je Pavao trebao učiti od onih koje je Bog odredio da poučavaju istinu. Krist usmjerava Pavla svojim izabranim slugama, dovodeći ga na taj način u vezu sa svojom Crkvom. Isti oni ljudi koje je Pavao namjeravao uništiti, bili su njegovi učitelji u vjeri koju je prezirao i proganjao. …
Anđeo je bio poslan Ananiji usmjeravajući ga da ode u kuću u kojoj se Savao moli za uputu što dalje činiti. … Umjesto Krista, njegove oči dodiruje Ananija da mu se povrati vid, umjesto Krista polaže svoje ruke na njega moleći se u Kristovo ime i Savao prima Svetoga Duha. (3T 429—433)


Komentiraj