Odjek br. 109 (siječanj - ožujak 2011.)

Odjek 12. 01. 2012.

 Tema broja: Ellen G. White

Ostale teme u ovom broju:

  • Ellen G. White i Biblija
  • Razgovor s povodom – Cindy Tutsch
  • Kratka biografija Ellen G. White
  • Kako tumačiti spise Ellen G. White
  • Rakovi – povijest i djelovanje
  • Kamp u Fužinama
  • Australija – Na drugom kraju svijeta
  • Susret studenata u Delnicama

Download