Odjek br. 110 (travanj - lipanj 2011.)

Odjek 12. 01. 2012.

Tema broja: Kongres mladih u Maruševcu

Ostale teme u ovom broju:

  • Hrabri Gideonci
  • Razgovor s povodom – Jonatas Ferreira
  • Priča o jednom kuharu
  • Zajednička budućnost III
  • Morski kamp 2011.
  • Slovenski izviđački kamp
  • Misija u Varaždinu
  • Baloni Božje ljubavi
  • 525 km biciklom za osmijeh djece u Kninu

Download