Jutarnji stih

Odmor koji nudi Krist

“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.” (Matej 11,28)
Postoji uvjet za odmor i mir koji nam Krist ovdje nudi. Uvjet je da uzmemo Njegov jaram. Svi koji žele prihvatiti taj uvjet shvatit će da će im Kristov jaram pomoći ponijeti svaki teret koji moraju nositi. Ako Krist ne ponese najteži dio našeg tereta, vidjet ćemo da je on težak. Ali ako uzmemo Njegov jaram u naša kola dužnosti, životna bremena mogu se lako ponijeti. I upravo onoliko koliko čovjek pokazuje dragovoljne poslušnosti Božjim zahtjevima, toliko će pronaći duhovnog mira. … Pokornost i poniznost bit će karakteristike svih onih koji su poslušni Božjem zakonu, svih koji pokorno nose Kristov jaram. Ova milost donijet će željene rezultate mira u službi Bogu. … Ako budemo slijedili svoje vlastite nagone, jednostavno išli tamo kamo nas naša volja odnese, Bog zna da ćemo se pridružiti Sotoninim redovima i poprimiti njegove osobine. Stoga nas Božji zakon oblikuje prema volji Onoga koji je uzvišen, plemenit i koji podiže. On želi da mi strpljivo i mudro preuzmemo dužnosti službe. … Nevoljna pokornost Očevoj volji razvit će buntovnički karakter. Takva osoba na službu gleda kao na naporan posao. Ne obavlja je radosno i u Božjoj ljubavi. To je čista mehanička radnja. … Takva služba ne donosi mir i pokoj duši. Bog svijetu predstavlja dvije vrste ljudi. Za jedne — bezbožnike — On kaže: “Nema mira” (Izaija 48,22 — Šarić), a za druge: “Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.” (Psalam 119,165) … Gospodin svoj jaram naziva blagim i breme lakim. Ali taj jaram neće nam donijeti život lagodnosti, slobode i sebičnog udovoljavanja. Kristov život bio je život samoodricanja i samopožrtvovnosti na svakom koraku. I Njegov istinski sljedbenik s neprekidnom, kristolikom nježnošću i ljubavlju slijedit će korake svojega Gospodara. (Manuscript Releases 20, 1897.)


Komentiraj