Jutarnji stih

Određeni da donosimo rod

„Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“ (Ivan 15,5)

U planu obnavljanja božanske slike u čovjeku određeno je da Sveti Duh djeluje na ljudski um i da kao i Kristova prisutnost, bude sila koja oblikuje ljudski karakter. Oni koji primaju istinu, postaju i primatelji Kristove milosti i posvećuju svoje ljudske sposobnosti za rad koji je Krist obavljao – da muškarce i žene učine Božjim suradnicima. Da bi postali božanski predstavnici, njihovom je umu morala biti razumljiva božanska istina. …

Posredovanjem istine karakter se preobražava i oblikuje po božanskom uzoru. Petar prikazuje kršćane kao ljude koji su očistili svoju dušu poslušnošću istini i djelovanjem Svetoga Duha. …

Zadaća je kršćana da sjaje. Oni koji sebe nazivaju Kristovim sljedbenicima, nisu ispunili zahtjeve Evanđelja ako ne služe drugima. Oni nikada ne smiju zaboraviti da njihovo svjetlo mora sjati pred drugima tako da oni, vidjevši njihova dobra djela, slave Oca koji je na nebesima. Njihov govor treba uvijek biti ugodan i u skladu s njihovim ispovijedanjem vjere. Njihov rad treba otkrivati Krista svijetu. Isus Krist i to raspeti neiscrpna je tema njihovih razgovora, tema o kojoj stalno govore iznoseći iz riznice svojega srca dragocjene istine Evanđelja. Srce koje je puno blažene nade u besmrtnost i puno slave, ne može šutjeti. Oni koji su svjesni svete Kristove prisutnosti ne mogu izgovarati besmislene i isprazne riječi jer njihove riječi trebaju biti trijezne, miris života na život. Mi ne smijemo biti kao djeca koju valovi bacaju tamo-amo, već moramo biti usidreni u Isusu Kristu, iznositi teme koje imaju veliku vrijednost. … Kršćani trebaju objavljivati Radosnu vijest o spasenju i nikada se ne smiju umoriti govoreći o Božjoj dobroti. …

Vi trebate govoriti grešnicima jer znate da samo Bog može pokrenuti njihovo srce. Nikada ne smijete zaboraviti veliku odgovornost za svaku riječ koju izgovarate u njihovoj prisutnosti. Postavite sebi pitanje: Kolikim sam se ljudima obratio sa srcem punim Kristove ljubavi i govorio im o neizrecivom daru Božje milosti i Kristove pravednosti? (Review and Herald, 12. siječnja 1895.)


Komentiraj