Jutarnji stih

Odrediti cijenu

“Ali sve to što mi je bilo vrijedno, izgubilo je u mojoj cijeni vrijednost za me zbog Krista.” (Filipljanima 3,7)

Mojsije se odrekao kraljevstva koje ga je očekivalo, Pavao se odrekao prednosti bogatstva i časti u svome narodu, i to sve zbog života ispunjenog nošenjem odgovornosti u Gospodnjoj službi. Mnogima život ovih ljudi izgleda kao život odricanja i žrtve. Je li doista bilo tako?… Mojsiju je bila ponuđena faraonova palača i vladarsko prijestolje; ali, u tim gospodskim dvorovima bilo je grešnih zadovoljstava koja su navodila ljude da zaborave Boga, i on je umjesto njih izabrao “postojano dobro i pravdu”. (Izreke 8,18) Umjesto da se poveže s veličinom Egipta, izabrao je da svoj život poveže s Božjom namjerom. Umjesto da daje zakone Egiptu, on je po Božjoj uputi ostavio zakone svijetu. Postao je oruđe preko kojega je Bog ljudima objavio načela koja su zaštita doma i društva, i ugaoni kamen napretka naroda — načela koja danas priznaju najveći ljudi svijeta kao temelj svega što je najbolje u vladavini koju ljudi postavljaju.
Veličina Egipta leži u prahu. Njegova moć i civilizacija su iščezle. Ali Mojsijevo djelo nikada ne može propasti. Velika načela pravednosti, čijem je uspostavljanju posvetio svoj život, ostaju vječno… S Kristom na putovanju kroz pustinju, s Kristom na brdu preobraženja, s Kristom u nebeskim dvorovima — Mojsije je na Zemlji bio blagoslovljen i na blagoslov, a na Nebu u časti.
I Pavla je u njegovim raznovrsnim zadacima podržavala okrepljujuća sila Kristove prisutnosti. Sâm je izjavio: “Sve mogu u onome koji mi daje snagu.” (Filipljanima 4,13) … Tko može procijeniti kakav je utjecaj na svijet imalo Pavlovo životno djelo? Koliko od svih tih blagotvornih utjecaja koji ublažavaju stradanje, tješe žalosne, obuzdavaju zlo, uzdižu život iznad svega što je sebično i osjetilno i ozaruju ga nadom u besmrtnost, koliko od svega toga treba pripisati djelu Pavla i njegovih saradnika dok su, noseći Evanđelje o Božjem Sinu, nezapaženi putovali iz Azije sve do obala Europe?
Koliku bi vrijednost imao svačiji život kad bi postao oruđe u Božjim rukama za širenje takvih blagoslovljenih utjecaja? Koliku će vrijednost u vječnosti imati promatranje rezultata takvog životnog djela? (Odgoj, str. 59—61)


Komentiraj