Onaj kojem su anđeli pokazivali poštovanje

13. 02. 2023.

“Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti.” (Luka 22,43)

Kristove riječi uče nas da sebe smatramo neraskidivo poveza- 52 nima sa svojim nebeskim Ocem. Ma kakav bio naš položaj, mi ovisimo o Bogu koji sve sudbine drži u svojim rukama. On nam je odredio posao i obdario nas sposobnostima i sredstvima za taj posao. Dokle god se podčinjavamo Božjoj volji i uzdamo se u Njegovu silu i mudrost, bit ćemo vođeni sigurnim stazama, da bismo ispunili svoj određeni dio u Njegovom velikom planu. Međutim, čovjek koji se uzda u svoju mudrost i silu, odvaja se od Boga. Umjesto da radi u jedinstvu s Kristom, on ispunjava ciljeve neprijatelja Boga i čovjeka.

Spasitelj je nastavio: “Što ovaj [Otac] čini, to jednako čini i Sin. … Jer kao što Otac uskrisuje mrtvace i vraća im život, tako i Sin vraća život komu hoće.” Saduceji su smatrali da neće biti uskrsnuća tijela; ali Isus im je rekao da je jedno od najvećih djela Njegova Oca podizanje mrtvih, i da i On sam ima silu da učini isto djelo. “Dolazi čas i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega, i koji ga budu poslušali, živjet će.” Farizeji su vjerovali u uskrsnuće mrtvih. Krist izjavljuje da je i sad među njima sila koja daje život mrtvima, i da će je oni vidjeti. Ista sila uskrsnuća daje život dušama koje su “mrtve zbog svojih prekršaja i grijeha” (Efežanima 2,1). Taj duh života u Isusu Kristu, “sila njegova uskrsnuća”, oslobađa ljude “od zakona grijeha i smrti” (Filipljanima 3,10; Rimljanima 8,2). Nadmoć zla je srušena i duša se vjerom čuva od grijeha. Onaj tko svoje srce otvara Kristovom duhu, postaje dioničar u toj moćnoj sili koja će njegovo tijelo podići iz groba.

Ponizni Nazarećanin potvrdio je svoje stvarno uzvišeno podrijetlo. Uzdigao se iznad ljudske prirode, odbacio je grijeh i sramotu i stao otkriven, On kome su anđeli pokazivali poštovanje, Sin Božji, jedan sa Stvoriteljem svemira. Njegovi slušatelji bili su zadivljeni. Nijedan čovjek nije nikada izgovarao riječi kao što su bile Njegove, niti se ponašao s takvim kraljevskim dostojanstvom. Njegovo kazivanje jasno je i jednostavno i potpuno objavljuje Njegovu zadaću i dužnost svijeta. (Isusov život, str. 158,159)

Za razmišljanje: Kako se vjerom mogu držati podalje od grijeha? Kakvoj sili mogu pristupiti zahvaljujući vjeri?

 

Preporučujemo: