Onaj koji ima moć da spasi

18. 01. 2023.

“Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno.” (Sefanija 3,17)

Možda se držite svoje pravednosti, možda mislite da ćete zato što pokušavate sve raditi kako treba na kraju biti spašeni na osnovi toga. Ne uviđate da je zapravo Krist taj koji sve to radi. “Moram se najprije pokajati”, kažu neki. “Moram dosta toga učiniti bez Krista, a onda će mi On izići u susret i primiti me.“

A zapravo ne možete imati ni jednu jedinu misao bez Krista. Ne možete osjetiti čak ni težnju da Mu priđete ako On ne pokrene odgovarajuće utjecaje i ne utisne svoj Duh u vaš um. I kad bi postojao jedan jedini čovjek na zemaljskoj kugli koji bi težio Bogu, bilo bi to zahvaljujući brojnim utjecajima koji djeluju na njegov um i srce. To su utjecaji koji pozivaju na vjernost Bogu i na zahvalnost za veliko djelo koje Bog čini za nas.

Zato nemojmo nikada reći da se možemo sami od sebe pokajati i da će nam onda Krist oprostiti. Ne, nipošto. Božja milost je ta koja oprašta. Njegova nas milost Njegovom silom navodi na pokajanje. Dakle, sve je od Isusa Krista, sve je od Njega, a vi samo trebate vratiti slavu Bogu. Zašto ne pokazujete više života kad se okupljate na sastancima? Zašto se na vama ne vidi oživljujući utjecaj Božjeg Duha kad vam se govori o Isusovoj ljubavi i Njegovom spasenju? To je zato što još uvijek ne vidite da je Krist prvi, posljednji i najbolji, Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Začetnik i Dovršitelj naše vjere. Vi to ne shvaćate i zato ostajete u svojim grijesima. A zašto je tako? Zato što je Sotona ovdje i zato što se on bori i otima ljudske duše. On baca svoju paklenu sjenku na našu stazu i sve što mi možemo vidjeti jest neprijatelj i njegova sila.

Ali odvratite pogled od njegove sile i uprite ga u Onoga koji ima moć da spasi. Zašto se vaša vjera ne okrene od sjenke prema mjestu gdje se nalazi Krist? On je zaplijenio plijen i dao darove ljudima. On će vas naučiti da na svaku dušu koja se ne sjedini s Njim Sotona polaže pravo kao na svoje vlasništvo. (Faith and Works, str. 72,73)

Za razmišljanje: Što me u životu sprečava da usmjerim trajan, postojan pogled prema Isusu? Kako me đavao odvraća od Boga?

 

Preporučujemo: