Onaj koji pročišćava

18. 11. 2023.

“Vatrom se provjerava srebro i zlato, a Bog provjerava kakvo je srce.” (Izreke 17,3 — SHP)

Mi bez ikakve sumnje vjerujemo da Krist dolazi ubrzo. Za nas to nije bajka, već stvarnost. … Kad On dođe, neće doći zato da nas očisti od naših grijeha, da ukloni nedostatke našeg karaktera ili da nas izliječi od slabosti naše ćudi i sklonosti. Ako sve ovo treba učiniti za nas, to će biti ostvareno prije tog vremena.

Kada Gospodin dođe, oni koji su sveti, bit će i dalje sveti. Oni koji su sačuvali svoje tijelo i duh u svetosti, u posvećenju i časti, tada će primiti završni dodir besmrtnosti. Ali nepravedni i neposvećeni i nečisti ostat će takvi zauvijek. Tada se za njih neće obavljati nikakvo uklanjanje nedostataka niti davanje svetog karaktera. Onaj koji pročišćava, neće tada sjesti da bi obavio pročišćavanje i uklanjanje njihovih grijeha i pokvarenosti. Sve ovo treba biti obavljeno u ovo vrijeme milosti. To treba obaviti sada.

Mi živimo u svijetu koji se protivi pravednosti i čistoći karaktera, kao i napredovanju u milosti. Kamo god se okrenemo, prisutni su pokvarenost i nečistoća, izopačenost i grijeh. A što trebamo izvršiti ovdje neposredno prije primanja besmrtnosti? Trebamo sačuvati naše tijelo svetim, naš duh čistim da bismo mogli opstati neumrljani usred pokvarenosti koja buja oko nas u ove posljednje dane. …

“Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu!” (1. Korinćanima 6,19.20)

Mi nismo svoji. Kupljeni smo za visoku cijenu, za patnje i smrt Božjega Sina. Kad bismo ovo mogli razumjeti i u potpunosti shvatiti, osjećali bismo kako na nama počiva velika odgovornost da sačuvamo najbolje moguće zdravlje i tako Bogu pružimo savršenu službu. Ali ako živimo tako da trošimo svoju vitalnost, umanjujemo snagu ili zamagljujemo razum, mi griješimo protiv Boga. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 2, str. 297,298)

Za razmišljanje: Kako čistoća mojeg života utječe na silu mojeg svjedočenja?