Onaj koji treba doći

15. 09. 2023.

“Te naredi da se poubijaju u Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca.” (Matej 2,16)

Prigodom Kristovog rođenja Sotona je vidio da su betlehemske ravnice obasjane blistavom slavom mnoštva nebeskih anđela. Čuo je njihovu pjesmu: “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima, koje ljubi!” (Luka 2,14) Knez tame ugledao je zadivljene pastire ispunjene strahom dok su promatrali obasjane ravnice. Drhtali su pred prikazima zbunjujuće slave koja kao da im je obuzimala osjetila. I sam pobunjenički vođa drhtao je od objave anđela pastirima: “Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin.” (Luka 2,10.11) Doživio je veliki uspjeh osmislivši plan da uništi ljude, i postao je odvažan i silan. Upravljao je umovima i tijelima ljudi od Adama do Kristovog prvog dolaska. Međutim, sada se Sotona zabrinuo i uplašio za svoje kraljevstvo i svoj život.

Sotona je znao da pjesma nebeskih glasnika koji objavljuju dolazak Spasitelja na pali svijet, i radost iskazana zbog ovog velikog događaja nije ništa dobro za njega. U njegovom umu probudile su se mračne slutnje u pogledu utjecaja koji će ovaj dolazak na svijet imati na njegovo kraljevstvo. Pitao se je li to Onaj koji treba doći koji će se suprotstaviti njegovoj sili i srušiti njegovo kraljevstvo. Krista je od Njegovog rođenja promatrao kao svojeg suparnika. Raspirivao je zavist i ljubomoru u Herodu nagovještavajući mu da će njegova moć i kraljevstvo biti predani novom Kralju. Sotona je ispunio Heroda onim istim osjećajima i strahovima koji su uznemiravali njegov um. On je nadahnuo Herodove pokvarene misli da pogubi svu djecu u Betlehemu od dvije godine i mlađu, smatrajući da će tim planom osloboditi zemlju od novorođenog Kralja.

Međutim, nasuprot njegovim planovima, Sotona zapaža djelovanje više sile. Božji anđeli zaštitili su život Otkupitelja. Josip je u snu primio upozorenje da pobjegne u Egipat, da u poganskoj zemlji pronađe utočište za Otkupitelja svijeta. (Confrontation, str. 27,28)

Za razmišljanje: Dopuštam li Sotoni da ispuni moj um svojim osjećajima? Kako mogu zaštititi svoj um od zlih utjecaja?