Onaj koji vodi brigu

7. 05. 2023.

“Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću.” (1. Ivanova 3,16)

“Po primjeru Sina Čovječjega, koji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne svoj život kao otkup mjesto svih!” Među svojim učenicima Krist je u svakom smislu bio Onaj koji je vodio brigu i nosio teret. On je dijelio njihovo siromaštvo, za njih pokazivao samoodricanje, išao pred njima da poravna teška mjesta i uskoro će završiti svoje djelo na Zemlji polaganjem svoga života. Načelo po kome je Krist djelovao treba pokrenuti članove Crkve, koja je Njegovo Tijelo. Ljubav je plan i osnova spasenja. U Kristovom kraljevstvu najveći su oni koji slijede primjer koji je On dao i djeluju kao pastiri Njegovog stada.

Pavlove riječi otkrivaju pravo dostojanstvo i čast kršćanskog života: “Uistinu, iako sam slobodan s obzirom na sve, pretvorio sam se u roba svima”, “i ne tražim svoje osobne koristi, nego korist mnogih da se spase.” (1. Korinćanima 9,19; 10,33)

U pitanjima savjesti biće mora ostati slobodno. Nitko ne smije vladati tuđim umom, donositi prosudbe umjesto drugoga ili mu propisivati dužnost. Bog svakoj duši daje slobodu mišljenja i slobodu da slijedi svoja uvjerenja. “Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za se.” Nitko nema pravo utopiti svoju osobnost u osobnosti drugoga. U svemu što je povezano s načelom, svatko treba biti “posve uvjeren u svoje mišljenje” (Rimljanima 14, 12.5). U Kristovom kraljevstvu ne postoji nikakvo ugnjetavanje od strane gospodara, nikakve prisile na određeno ponašanje. Nebeski anđeli ne dolaze na Zemlju vladati i zahtijevati odavanje poštovanja, već kao vjesnici milosti surađivati s ljudima na uzdizanju čovječanstva.

Načela i same riječi Spasiteljeva poučavanja u svojoj božanskoj ljepoti prebivale su u sjećanju voljena učenika. Do posljednjih Ivanovih dana težište njegova svjedočanstva crkvama bilo je: “Jer je ovo poruka koju smo čuli od početka: ljubimo jedan drugoga!” “Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću.” (1. Ivanova 3,11.16) (Isusov život, str. 448,449)

Za razmišljanje: Isus je pokazivao ljubav koja je uvijek podizala izgubljene. Podiže li moja ljubav prema Isusu ikog drugog osim mene?

 

Preporučujemo: