Otkriva Božji karakter

9. 08. 2013.

“Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.” (Izlazak 34,6)

Sve svjetlo iz prošlosti, sve svjetlo koja svijetli u sadašnjosti i koje obasjava budućnost, otkriveno u Božjoj riječi, namijenjeno je svakoj duši koja je primi. Slava tog svjetla, a to je zapravo slava Kristovog karaktera, treba se pokazati u životu kršćanina pojedinca, u obitelji, u Crkvi, u službi Riječi, u svakoj ustanovi koju osnuje Božji narod. Gospodin želi da sva ta područja djelovanja simbolički prikažu ono što se može učiniti za svijet. Sve treba biti slika spasonosne sile evanđeoskih istina. …
Promatrajući Božju dobrotu, milost, pravednost i ljubav, otkrivene u Crkvi, svijet treba dobiti sliku Božjeg karaktera. …
Da bismo prikazali Božji karakter … moramo se osobno upoznati s Bogom. Ako imamo zajedništvo s Bogom, postajemo Njegovi propovjednici iako nikada ne propovijedamo pred crkvom. Mi smo Božji suradnici u prikazivanju savršenstva Njegovog karaktera u čovjeku. (6T 11—13)
Bog je svojim ljudskim oruđima dao dužnost da otkrivaju Njegov karakter svjedočeći o Njegovoj milosti, mudrosti i velikodušnosti, pokazujući Njegovu plemenitu, nježnu, milosrdnu ljubav. …
Naša je zadaća da u čovjeku obnovimo moralnu sliku Boga uz pomoć obilne milosti koju smo dobili od Njega preko Isusa Krista. … O, koliko dobro moramo upoznati Isusa i našeg nebeskog Oca da bismo Ga mogli predstavljati svojim karakterom. (KH 45)
Duša koja je preobražena Kristovom milošću divit će se Njegovom božanskom karakteru. … Što manje budemo cijenili sebe, to ćemo više cijeniti beskrajnu čistoću i krasotu našega Spasitelja. Pogled na našu grešnost vodi nas k Onome koji nam može oprostiti; i kad se duša, shvativši svoju bespomoćnost, prikloni Kristu, On će se otkriti u sili. Što nas svijest o vlastitoj nemoći bude više gonila k Njemu i Božjoj riječi, to ćemo imati uzvišenije gledište o Njegovu karakteru i potpunije odražavati Njegov lik. (Put Kristu, str. 55,56)