Peta usporedba: Osnovni posao čekaoca

18. 08. 2022.

“Kad Sin Čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sjest će na prijestolje svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!’” (Matej 25,31-34)

Kad god propovijedam o usporedbi o ovcama i jarcima (Matej 25,31-46), uvijek slušateljima dam zadatak: da izbroje upitnike.

Isus jasno naučava da će konačni sud biti pun iznenađenja. Mnogi ljudi koji su odlazili u crkvu otkrit će da su jarci usprkos vanjštini, dok će drugi biti iznenađeni kada shvate da su blagoslovljeni kao ovce.

U usporedbi o ovcama i jarcima tema o sudu, koja započinje u 23. poglavlju Evanđelja po Mateju, dovodi se do vrhunca. Ona također upotpunjuje Isusovo poučavanje o spremnosti. Dok prve tri usporedbe u nizu od pet naglašavaju bdjenje (Matej 24,42-25,13), a četvrta što trebamo raditi dok bdijemo (Matej 25,14-30), ova (redci 31-46) jasno govori o osnovnim karakteristikama te aktivnosti.

U usporedbi o ovcama i jarcima slikovito se opisuje konačno razdvajanje do kojeg će doći kad se Isus pojavi na nebeskim oblacima. Ovdje nema neutralnosti niti druge prilike. Ili ste ovca (uobičajeni starozavjetni simbol Božjeg naroda) ili jarac. Ili ste raspoređeni na desnu stranu (simbol naklonosti) ili lijevu (simbol nenaklonosti). Na odluku suda nitko se ne može žaliti. Događaj je konačan. Oni koji nisu iskoristili vrijeme čekanja i bdjenja na odgovarajući način, na kraju će izgubiti nebesko kraljevstvo (redak 46).

Kao što je rečeno, ključni element u usporedbi je trenutak iznenađenja. I ovce i jarci iznenađeni su kraljevom presudom u njihovom slučaju. Obje strane preispituju odluku (redci 37-39.44).

Isus pojašnjava kako je razlog iznenađenja pogrešno razumijevanje vjere, kakvo ima većina ljudi.

Na tu ćemo se temu vratiti sutra. U međuvremenu trebamo početi ispitivati svoje srce, um i život dok razmišljamo o tome što znači biti pobožni kršćanin.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment