Jutarnji stih

Petar je skrenuo pogled

“Malovjerni! Zašto si posumnjao?” (Matej 14,31)
“Gledajući u Isusa, Petar je sigurno hodao; ali kad se u samozadovoljstvu okrenuo prema svojim drugovima u lađi, njegove su se oči odvojile od Spasitelja. Vjetar je bio žestok. Valovi su se visoko podizali. … Za trenutak Krist je bio sakriven od njegova pogleda i njegova je vjera klonula. Počeo je tonuti. Međutim, dok su siloviti valovi prijetili smrću, Petar je podignuo oči s bijesnih valova i upravljajući ih na Isusa, uzviknuo: ‘Spasavaj, Gospodine!’ Isus je odmah dohvatio ispruženu ruku rekavši: ‘Malovjerni, zašto si posumnjao?’ Idući jedan kraj drugoga, dok je Petrova ruka počivala u Učiteljevoj ruci, zajedno su ušli u lađu. Međutim, Petar je sada bio tih i miran. Nije imao razloga da se pred svojom braćom hvali; gotovo je izgubio život zbog nevjerovanja i samouzvišenja. Kad je skrenuo pogled s Isusa, izgubio je uporište pod nogama i potonuo je usred valova. Kad naiđu nevolje na nas, kako smo često i mi slični Petru! Gledamo valove, umjesto da pogled netremice držimo upravljen na Spasitelja. Naši koraci počinju klizati i nabujale vode prelaze preko naše duše. Isus nije pozvao Petra da dođe k Njemu da bi poginuo; On nas ne poziva da Ga slijedimo da bi nas zatim napustio. … U ovom slučaju na jezeru želio je otkriti Petru njegove vlastite slabosti — pokazati mu da je njegova sigurnost u stalnoj ovisnosti od božanskoj sili. Usred bura kušnji moći će sigurno hoditi samo ako se u potpunom nepouzdanju u sebe osloni na Spasitelja. U onoj točki u kojoj je mislio da je jak, Petar je bio slab; i sve dok nije shvatio svoju slabost, nije mogao razumjeti koliko je ovisan o Kristu. Da je naučio pouku koju mu je Isus želio pružiti tim iskustvom na jezeru, ne bi doživio neuspjeh kad ga je sustigla velika kušnja. Bog iz dana u dan poučava svoju djecu. Prilikama iz svakidašnjeg života priprema ih da odigraju svoju ulogu na širokoj pozornici, koju im je Njegova promisao odredila. Rezultat svakidašnjih ispita odredit će njihovu pobjedu ili poraz u velikoj životnoj krizi.” (Isusov život, str. 306,307)


Komentiraj