Plan otkupljenja je dar

21. 09. 2011.

“Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista — on koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu.” (Efežanima 1,3)

“Ali Bog koji je bogat milosrđem — iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio — nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu.” (Efežanima 2,4-7)

To su riječi kojima ostarjeli Pavao i “sužanj Krista Isusa”, pišući iz svoje tamničke ćelije u Rimu, nastoji objasniti svojoj braći ono što se ljudskim riječima ne može potpuno objasniti — “neistraživo Kristovo bogatstvo”, blago milosti koje se besplatno nudi palim ljudskim sinovima. Plan otkupljenja, kao Božji dar, zasniva se na žrtvi. “Ta, poznato vam je milosrđe Gospodina našega Isusa Krista, kako je radi vas od bogataša postao siromah da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom.” (2. Korinćanima 8,9) I kao krunski blagoslov otkupljenja “milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu” (Rimljanima 6,23) Sigurno je da se nitko, dok promatra bogatstva Božje milosti i dobrote, ne bi mogao uzdržati da zajedno s apostolom ne uzvikne: “Bogu hvala na njegovu neizrecivome daru!” (2. Korinćanima 9,15)

Stoga što počinje i završava kao dar, plan otkupljenja se tako mora i ostvariti. Isti duh požrtvovnosti kojim je plaćena cijena našega otkupljenja treba boraviti u srcu svakoga tko postaje sudionikom u tom nebeskom daru. Apostol Petar kaže: “Služite jedan drugoga — svaki milošću kakvu je primio — kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti!” (1. Petrova 4,10) Kad je poslao svoje učenike da propovijedaju, Isus im je rekao: “Badava ste primili, badava i dajte!” (Matej 10,8) U srcu punom ljubavi nema mjesta za sebičnost i isključivost. Onaj tko se napaja vodom života osvjedočit će se da ona u njemu postaje “izvorom one vode što struji u život vječni”. (Ivan 4,14) Kristov Duh u njemu sličan je izvoru u pustoj zemlji koji u svom toku osvježava sve oko sebe, i u onima koji propadaju budi želju da se napoje vodom života. Isti onaj duh ljubavi i samopožrtvovnosti koji je boravio u Kristu, pokretao je i apostola Pavla u njegovim mnogostrukim naporima. “Ja sam dužnik”, kaže on, “i Grcima i barbarima, i mudrima i nerazumnima.” (Rimljanima 1,14) “Meni manjemu od najmanjega među svima svetima dana je ova milost: da poganima navijestim neistraživo Kristovo bogatstvo.” (Efežanima 3,8) (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 730,731)

Leave a Comment