Jutarnji stih

Pod Božjom disciplinom

“Ali, tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me!” (Psalam 19,12)
Mi moramo proučavati narav motiva koji nas navode da djelujemo u svjetlu Božjeg zakona kako bismo mogli shvatiti svoju izopačenost. Ali dok čovjek možda vidi svoje grijehe, ne treba se obeshrabriti iako shvaća da je osuđen prema načelima pravednosti. On treba uvidjeti i razumjeti narav grijeha, pokajati se i imati vjeru u Krista kao svojega Spasitelja. Nikada ne trebamo smatrati da imamo samo vrline i da možemo sebi čestitati jer smo izvanredni u karakteru u trenutačnom stanju čistoće i pobožnosti. David je često pobjeđivao s Bogom, a ipak se puno bavio svojom nedostojnošću i grešnošću. Njegova savjest nije bila uspavana niti mrtva. “Grijeh je moj“, plače on, “svagda preda mnom” (Psalam 51,5). … Pošto je uvidio dubinu obmane u svojem srcu, duboko se zgrozio nad sobom i molio se da ga Bog zaštiti svojom silom od grijeha ispraznosti i očisti ga od tajnih grijeha. Mi ne smijemo zatvoriti oči i otvrdnuti savjest tako da ne vidimo i ne shvatimo svoje grijehe. Moramo njegovati savjete koje smo dobili u vezi s mrskom naravi grijeha da bismo mogli priznati i odbaciti svoje grijehe. “Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.” (1. Ivanova 1,9) Želite li biti očišćeni od svake nepravednosti? … Ako želite ići naprijed i težiti za novim visinama u spoznaji i duhovnosti, morate imati dovoljno razboritosti da razumijete što se traži od vas. Duh Sveti pomoći će vam u svim vašim nevoljama. Za mlade je prirodno da vole zabavu … ali prirodni nagoni moraju se pobijediti tako što ćete svoju dušu prepustiti Božjoj disciplini. (The Youth’s Instructor, 5. srpnja 1894.)


Komentiraj