Pomoć hrvatskom klubu u Brisbaneu

28. 01. 2011.

brisbaneKršćanska adventistička crkva St. Albans, od koje su većina članova podrijetlom s područja Republike Hrvatske, priključila se humanitarnoj akciji potpore za obnovu nedavno potpuno poplavljenog kompleksa hrvatskog društvenog i nogometnog kluba Rockklea United u Brisbaneu.

Kutija s natpisom Rocklea United – Floods Appeal nalazi se u predvorju crkve i bit će zasigurno brzo napunjena. Koordiniranu akciju za pomoć hrvatskom klubu vode u suradnji Hrvatsko-australskim nogometnim savezom i Udruženim hrvatskim klubovima Australije i Novog Zelanda.

stalbans.adventist.org.au