Ponovljeni zakon 10

26. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 10.

1 »U ono doba reče mi Gospod: ‘Iskleši sebi dvije kamene ploče, kao i prijašnje, pa uzađi k meni na goru; napravi sebi i drveni kovčeg. 2 A ja ću na ploče ispisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio; ti ih onda položi u kovčeg.’ 3 I načinih kovčeg od akacijina drveta te isklesah dvije kamene ploče kao što bijahu prve, pa s dvjema kamenim pločama u ruci svojoj uzađoh na goru. 4 I napisa na te ploče, kao što bijaše isprva napisano, Deset zapovijedi, koje vam je Gospod govorio na gori, isred ognja, na dan zbora; i Gospod ih dade meni. 5 A ja se okrenuh pa siđoh s gore. I položih ploče u kovčeg što ga bijah načinio da budu ondje, kako mi je zapovjedio Gospod.« 6 A sinovi Izraelovi zaputiše se iz Beerot Bene-Jaakana u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bî sahranjen, a njegov sin Eleazar preuze svećeničku službu namjesto njega. 7 Odande se zaputiše u Gudgodu; iz Gudgode pak u Jotbatu, zemlju potoka vodnih. 8 U ono doba Gospod odvoji pleme Levijevo da nosi Kovčeg saveza Gospodnjega: da stoji pred Gospodom služeći mu i da blagoslivlja u ime njegovo, sve do dana današnjega. 9 Zato Levi nema dijela ni baštine s braćom svojom; sâm Gospod njegova je baština, kako mu je Gospod, Bog tvoj, iobrekao. 10 A ja sam ostao na gori, kao u one prijašnje dane, četrdeset dana i četrdeset noći; i usliša me Gospod i taj put, nije te Gospod htio uništiti. 11 Tada mi Gospod reče: ‘Ustani! Kreni na put pred ovim pukom da uđu i zaposjednu zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati.’« 12 »Zato sad, Izraele, što od tebe išće Gospod, Bog tvoj, nego da se bojiš Gospoda, Boga svojega, da hodiš svim njegovim putovima i da ga ljubiš; i da služiš Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem svojim i svom dušom svojom, 13 držeći zapovijedi Gospodnje i odredbe njegove što ti ih ja danas zapovijedam za tvoje dobro. 14 Evo, Gospodu, Bogu tvojemu, pripada nebo i nebesa nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. 15 Gospodu omilješe samo očevi vaši, njih uzljubi; i izabra potomstvo njihovo poslije njih, vas, među svima pucima, kako je i danas. 16 Obrežite dakle pretkožicu srca svojega i ne budite više tvrde šije! 17 Jer Gospod, Bog vaš, on je Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog velik, moćan i strašan, koji nije pristran prema osobama i ne prima mito; 18 pribavlja pravo sirotu i udovici i ljubi pridošlicu dajući mu kruha i odjeće. 19 Stoga ljubite pridošlicu; ta i vi bijaste pridošlice u zemlji egipatskoj. 20 Boj se Gospoda, Boga svojega, njemu služi i uza nj prioni i njegovim se priseži imenom. 21 On je hvala tvoja i on je Bog tvoj koji je za te učinio ova velika i strahotna djela što su ih oči tvoje vidjele. 22 Tvojih otaca, kad siđoše u Egipat, bijaše sedamdeset duša, a sad je Gospod, Bog tvoj, učinio da te ima kao mnoštvo zvijezda nebeskih.«