Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 13

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 13.

1 »Ako u tvojoj sredini ustane kakav prorok ili sanjač snova i izvede za te znak ili čudo, 2 pa se ispuni taj znak ili to čudo za koje ti je kazao govoreći: ‘Hajdemo za drugim bogovima’, kojih ti nisi poznavao, ‘i služimo im’, 3 nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova, jer to vas iskušava Gospod, Bog vaš, da bi doznao ljubite liGospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 4 Za Gospodom, Bogom svojim, hodite i njega se bojte, i držite njegove zapovije­di i glas njegov slušajte, i njemu služite i uza nj prionite. 5 A onaj prorok ili onaj sanjač snova neka se pogubi jer je poticao na otpad od Gospoda, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuće ropstva; onaj koji te zaveo s puta za koji je Gospod, Bog tvoj, zapovjedio da njime hodiš. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 6 Ako bi te brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja ili žena u tvom naručju ili prijatelj tvoj koji ti je kao život potajno huškao govoreći: ‘Hajde da služimo drugim bogovima’, kojih nisi poznavao ni ti ni očevi tvoji, 7 bogovima naroda koji su oko vas, blizu tebe ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga, 8 nemoj pristajati uza nj niti ga slušati i neka ga oko tvoje ne sažaljuje; nemoj ga ni štedjeti ni skrivati, 9 nego ga svakako ubij. Tvoja ruka neka se prva digne na nj da ga usmrti, a onda ruka svega puka. 10 I zaspi ga kamenjem da pogine, jer te pokušao odvratiti od Gospoda, Boga tvojega, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. 11 Tako će sav Izrael čuti i bojati se te neće više činiti takvo zlo u tvojoj sredini. 12 Ako u kojem od svojih gradova što ti ga Gospod, Bog tvoj, dade da se u njemu nastaniš čuješ gdje govore: 13 Stanoviti ljudi, sinovi Belijalovi, izađoše iz tvoje sredine i zavedoše stanovnike svojih gradova govoreći: ‘Hajde da služimo drugim bogovima’, kojih vi niste poznavali, 14 tada istraži i razvidi i dobro se raspitaj; i gle, ako je istina idoista je takva gnusna stvar učinjena u tvojoj sredini, 15 oštricom mača potuci hametice stanovnike onoga grada, zatrvši oštricom mača i njega i sve koji su u njemu i stoku njegovu. 16 A sav plijen iz njega saberi nasred ulice njegove pa cio grad i sav plijen iz njega spali ognjem za Gospoda, Boga svojega. I bit će to gomila dovijeka, nikada se više neće sagraditi. 17 I neka ništa od onoga što je prokleto ne prione za ruku tvoju, da bi se Go­spododvratio od žestine gnjeva svojega i iskazao ti milosrđe i smilovao ti se i umnožio te, kako se zakleo ocima tvojim, 18 ako budeš slušao glas Gospoda, Boga svojega, držeći sve zapovijedi njegove što ti ih ja danas zapovijedam i čineći što je pravo u očima Gospoda, Boga svojega.«