Ponovljeni zakon 17

3. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 17.

1 Ne žrtvuj Gospodu, Bogu svojemu, ni govedo ni ovcu koji bi imali manu ili bilo kakvo zlo, jer bi to bila gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu. 2 Ako se u tvojoj sredini, unutar jednih od tvojih dveri što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj, nađe čovjek ili žena koji je učinio što je zlo u očima Gospoda, Boga tvojega, prestupivši njegov savez, 3 te ode da bi služio drugim bogovima i klanjao se njima ili suncu ili mjesecu ili bilo čemu od vojske nebeske, što ja nisam zapovjedio, 4 i tebi se to javi pa ti dočuješ za to, onda pomno istraži. I gle, ako je istina i ta se gnusna stvar doista počinila u Izraelu, 5 onda toga čovjeka ili tu ženu koji su učinili takvo zlo izvedi na dveri svoje, bilo čovjeka ili ženu, i zaspi ih kamenjem da poginu. 6 Onaj koji ima biti smrću kažnjen neka se pogubi na iskaz dvojice svjedoka ili trojice svjedoka; neka se ne pogubljuje na iskaz jednoga svjedoka. 7 Neka se ruka svjedokâ prva digne na nj da ga ubije, a potom ruka svega puka. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.« 8 »Bude li ti koji slučaj pretežak za rasuditi — između krvi i krvi, između parbe i parbe te između udarca i udarca — pa to postane predmet spora unutar tvojih dveri, tada ustani i pođi na mjesto koje izabere Gospod, Bog tvoj. 9 I dođi k levitskim svećenicima i sucu koji bude u one dane pa upitaj njih, a oni će ti u tom slučaju izreći presudu. 10 Onda učini onako kako ti budu kazali na onome mjestu koje je Gospod izabrao; i pazi da učiniš sve kako te pouče. 11 Postupi prema izrijeku zakona kojemu će te poučiti i prema presudi koju će ti reći; od riječi koju će ti kazati ne odstupi ni desno ni lijevo. 12 A čovjek koji bi postupio obijesno te ne bi poslušao svećenika koji ondje stoji da služi Gospodu, Bogu tvojemu, ili suca, i taj čovjek neka se pogubi. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela. 13 Tada će sav puk čuti i bojati se te neće više biti obijesni.« 14 »Kad uđeš u zemlju što ti je Gospod, Bog tvoj, daje, i kad je zaposjedneš i nastaniš se u njoj pa rekneš: ‘Postavit ću nad sobom kralja kao i svi narodi koji su oko mene’, 15 svakako postavi nad sobom kralja kojega izabere Gospod, Bog tvoj. Jednoga od braće svoje postavi sebi za kralja; ne smiješ nad sobom postaviti čovjeka tuđinca, onoga koji nije tvoj brat. 16 Samo neka sebi ne gomila konje i neka ne šalje puk nazad u Egipat da nagomila konja. Ta Gospod vam je rekao: ‘Ovim putem nikada se više ne vraćajte!’ 17 Neka sebi ne gomila ni žena, da mu srce ne zastrani; ni srebra i zlata neka sebi ne gomila previše. 18 I dogodit će se, kad zasjedne na prije­stolje svojega kraljevstva, da će sebi u knjigu ispisati prijepis ovoga zakona od levitskih svećenika. 19 Pa neka bude uza nj, a on neka ga čita u sve dane života svojega, da se nauči bojati Gospoda, Boga svojega, držeći sve riječi ovoga zakona i ovih propisa i vršeći ih, 20 da mu se ne bi uznijelo srce ponad braće njegove i da ne bi odstupio od ove zapovijedi ni desno ni lijevo, kako bi on i sinovi njegovi produljili sebi dane u kraljevstvu svojemu usred Izraela.«