Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 20

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 20.

1 »Kad izađeš na vojnu protiv svojih neprijatelja pa ugledaš konje i kola i puk brojniji od sebe, ne boj ih se; jer s tobom je Gospod, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske. 2 I dogodit će se, kako vam se boj bude primicao, da će svećenik pristupiti i govoriti puku. 3 I reći će im: ‘Čuj, Izraele! Danas vam se primiče boj protiv vaših neprijatelja. Neka vam srca ne klonu! Ne bojte se i ne uzmičite i ne strepite pred njima! 4 Jer Gospod, Bog vaš, onaj je koji ide s vama da se za vas bori protiv vaših neprijatelja kako bi vas spasio.’ 5 Potom neka nadglednici progovore puku govoreći: ‘Ima li koga da je sagradio novu kuću a još je nije posvetio? Neka ode i vrati se kući svojoj da ne pogine u boju pa je drugi čovjek posveti. 6 I ima li koga da je zasadio vinograd a još ga nije brao? Neka ode i vrati se kući svojoj da ne pogine u boju pa mu ga tko drugi obere. 7 I ima li koga da je isprosio ženu a još je nije oženio? Neka ode i vrati se kući svojoj da ne pogine u boju pa je tko drugi oženi.’ 8 I neka nadglednici nastave govoriti puku pa neka reknu: ‘Ima li koga tko se boji i tko je plaha srca? Neka ode i vrati se kući svojoj da ne trne srce braći njegovoj kao što njegovo srce trne. 9 I dogodit će se, kad nadglednici prestanu govoriti puku, da će postaviti zapovjednike vojski na čelo puka. 10 Kad priđeš kojemu gradu da navališ na nj, onda mu ponudi mir. 11 I dogodit će se, ako ti odgovori mirom i otvori ti, da će ti sav puk koji se nađe u njemu plaćati danak i služiti ti. 12 Ako pak ne sklopi mir s tobom, nego povede vojnu protiv tebe, onda ga opsjedni. 13 I kad ti ga Gospod, Bog tvoj, preda u ruke, sve njegove muškarce pobij oštricom mača. 14 Dočim žene i nejačad i stoku i sve što bude u gradu, sav plijen, zadrži za se; i jedi plijen svojih neprijatelja što ti ga dade Gospod, Bog tvoj. 15 Tako čini sa svim gradovima koji budu veoma daleko od tebe, koji ne budu od gradova ovih naroda odavde. 16 Ali u gradovima ovih naroda što ti ih Gospod, Bog tvoj, daje u baštinu ne ostavljaj na životu ništa što diše, 17 nego ih zatri pomorom: Hetite i Amorejce, Kanaance i Perižane, Hivijce i Jebusejce; kako je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, 18 da vas ne nauče činiti sve one svoje gnusobe što ih čine svojim bogovima te sagriješite Gospodu, Bogu svojemu. 19Kad koji grad budeš opsjedao duže vrijeme navalivši na nj da ga zauzmeš, nemoj uništavati drveće njegovo obarajući ga sjekirom; jer s njega možeš jesti, zato ga nemoj posjeći. Zar je drvo poljsko čovjek, da bi pred tobom išlo u utvrdu? 20 Samo ono drveće za koje znaš da nije drveće za hranu, njega možeš uništiti i posjeći i od njega graditi utvrde oko grada koji je poveo vojnu protiv tebe, dok ne padne.«