Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 23

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 23.

1 »Onaj koji je stučenih mošnji ili odrezana uda ne smije ući u zbor Gospodnji. 2 Ne smije ući u zbor Gospodnji ni onaj koji je iz zabranjene veze; ni u desetome koljenu nitko od njegovih ne smije ući u zbor Gospodnji. 3 Ni Amonac i Moabac ne smiju ući u zbor Gospodnji; ni u desetome koljenu nitko od njihovih ne smije ući u zbor Gospodnji dovijeka, 4 zato što vam nisu izašli u susret s kruhom i vodom na putu kad bijaste izlazili iz Egipta i što unajmiše protiv vas Bileama, sina Beorova, iz Petora u Mezopotamiji, da vas prokune. 5 Ali Gospod, Bog tvoj, ne htjede poslušati Bileama, nego ti Gospod, Bog tvoj, prometnu prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj. 6 Ne traži njihova mira ni dobra njihova u sve dane svoje, dovijeka. 7 Ne gnušaj se Edomca, jer on je tvoj brat; ne gnušaj se Egipćanina, jer si bio došljak u njegovoj zemlji. 8 Njihova djeca koja im se rode u trećemu koljenu mogu ući u zbor Gospodnji.« 9 »Kad pođeš s vojskom na svoje neprijatelje, tada se čuvaj od svake zle stvari. 10 Ako bi tko među tvojima postao nečist zbog noćnog izljeva, neka izađe izvan tabora; u tabor neka ne ulazi. 11 I neka bude ovako: u predvečerje nek se opere vodom, pa kad sunce zađe, neka dođe u tabor. 12 Izvan tabora imaj i mjesto gdje ćeš ići napolje. 13 Uza svoju opremu imaj i lopaticu; i dogodit će se, kad sjedneš napolju, da ćeš njome iskopati rupu pa zagrnuti da prekriješ svoj izmet. 14 Jer Gospod, Bog tvoj, ide posred tabora tvojega da te izbavi i da položi pred tebe neprijatelje tvoje. Zato neka tvoj tabor bude svet, da ne opazi u tebe ništa nedolično pa se odvrati od tebe.« 15 »Nemoj slugu, koji je od gospodara svojega prebjegao k tebi, predavati go­spodaru njegovu.16 Neka boravi s tobom, u tvojoj sredini, na mjestu što ga je izabrao unutar jednih od tvojih dveri, gdje mu se svidi; nemoj ga zlostavljati. 17 Neka ne bude hramske bludnice među kćerima Izraelovim i neka ne bude hramskog bludnika među sinovima Izraelovim. 18 Ne donosi plaće bludničke ni pasjega novca u dom Gospoda, Boga svojega, ni za kakav zavjet; jer oboje su gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu. 19 Ne traži pridavka od brata svojega: pridavka za novac, pridavka za hranu, pridavka za bilo koju stvar koja se posuđuje uz pridavak. 20 Od tuđinca možeš tražiti pridavka, ali od brata svojega nemoj tražiti, da bi te Gospod, Bog tvoj, blagoslovio u svemu čega se prihvati ruka tvoja u zemlji u koju ti ideš da bi je zaposjeo. 21 Kad zavjetuješ zavjet Gospodu, Bogu svojemu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer Gospod, Bog tvoj, zacijelo će ga tražiti od tebe; i bio bi ti grijeh. 22 No ako se uzdržiš od zavjetovanja, neće ti biti grijeh. 23 Ono što izađe s usana tvojih, drži i vrši, jer si Gospodu, Bogu svojemu, dragovoljno zavjetovao što si obrekao ustima svojim. 24 Kad uđeš u vinograd bližnjega svojega, onda jedi grožđa dok ti se duša ne nasiti, ali ne stavljaj u svoju posudu. 25 Kad uđeš u žito bližnjega svojega, onda možeš klasje trgati rukom svojom, ali ne smiješ prinositi srpa žitu bližnjega svojega.«