Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 26

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 26.

1 »I dogodit će se, kad dođeš u zemlju što ti je Gospod, Bog tvoj, daje u baštinu i kad je zaposjedneš i nastaniš se u njoj, 2 da ćeš uzeti od prvina svakoga ploda zemaljskoga što ga budeš donio iz zemlje koju ti daje Gospod, Bog tvoj, i staviti u košaru te otići na mjesto koje izabere Gospod, Bog tvoj, da u njemu nastani ime svoje. 3 Tada ćeš doći k svećeniku koji bude u one dane i reći mu: ‘Priznajem danas Gospodu, Bogu tvojemu, da sam stigao u zemlju za koju se Gospod zakleo ocima našim da će nam je dati.’ 4 A svećenik će uzeti košaru iz tvoje ruke i položiti je pred žrtvenik Gospoda, Boga tvojega. 5 Ti ćeš pak odgovoriti i reći pred Gospodom, Bogom svojim: ‘Otac moj bijaše lutajući Sirijac; i siđe on u Egipat te prebivaše ondje s malo ljudi, ali ondje postade velik, moćan i brojan narod. 6 No Egipćani su s nama zlo postupali i tlačili nas i nametnuli nam teško ropstvo. 7 Tada zavapismo Gospodu, Bogu naših otaca, i Gospod ču naš glas i vidje naš jad i muku našu i nevolju našu. 8 Stoga nas izvede Gospod iz Egipta rukom jakom i mišicom ispruženom, te uz strahotu veliku i znake i čudesa. 9 I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. 10 I sad, evo, donosim prvine plodova zemlje što mi ih ti, Gospode, daješ.’ Tada ćeš ih položiti pred Gospoda, Boga svojega, i pokloniti se pred Gospodom, Bogom svojim. 11 Tako ćeš se radovati svakome dobru što ga je Gospod, Bog tvoj dao tebi i domu tvojemu — ti i levit i došljak koji je u tvojoj sredini. 12 Kad treće godine — godine desetine — završiš s odvajanjem sve desetine svojega prihoda te podaš levitu, došljaku, sirotu i udovici da jedu unutar dveri tvojih i nasite se, 13 onda reci pred Gospodom, Bogom svojim: ‘Uklonio sam iz kuće ono što je sveto, a dao sam to i levitu i došljaku, sirotu i udovici, prema svim tvojim zapovijedima što si mi ih zapovjedio. Nisam prestupio tvojih zapovijedi i nisam ih zaboravio. 14 Od toga nisam jeo u žalosti svojoj i nisam od toga uzimao za nečiste potrebe niti sam od toga davao mrtvacu. Slušao sam glas Gospoda, Boga svojega; u svemu sam činio kako si mi zapovjedio. 15 Pogledaj iz svojega svetoga prebivališta, s nebesa, i blagoslovi svoj puk Izrael i zemlju koju si nam dao — kako si se zakleo ocima našim — zemlju kojom teče med i mlijeko.’« 16 »Danas ti Gospod, Bog tvoj, zapo­vijeda da vršiš ove propise i uredbe; stoga ih drži i vrši svim srcem svojim i svom dušom svojom. 17 Danas si ugovorio s Gospodom da će ti on biti Bog i da ćeš njegovim hoditi putima i držati propise njegove i zapovijedi njegove i uredbe njegove i slušati glas njegov. 18 A Gospod je danas s tobom ugovorio da ćeš mu biti puk dragocjeni, kako ti je obrekao, i da ćeš držati sve njegove zapovijedi, 19 te da će te hvalom, imenom i slavom uzdići visoko ponad sviju naroda što ih je stvorio i da ćeš biti puk svet za Go­spoda, Boga svojega, kao što je obrekao.«