Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 27

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 27.

1 Tada Mojsije i starješine Izraelo­ve zapovjediše puku govoreći: »Držite sve zapovijedi što vam ih ja danas zapovijedam. 2 I dogodit će se, u dan kad prijeđete preko Jordana u zemlju što ti je Gospod, Bog tvoj, daje, da ćeš podići sebi velike kamenove i okrečiti ih krečom. 3 I na njih napiši sve riječi ovoga zakona, kad prijeđeš da bi ušao u zemlju što ti je daje Gospod, Bog tvoj, zemlju kojom teče med i mlijeko, kako ti je obrekao Gospod, Bog tvojih otaca. 4 I neka bude ovako: kad prijeđeš preko Jordana, podigni ove kamenove za koje sam vam ja danas zapovjedio na gori Ebalu i okreči ih krečom. 5 I sagradi ondje žrtvenik Gospodu, Bogu svojemu, žrtvenik od kamenova na koje nisi spuštao željeza. 6 Žrtvenik Gospodu, Bogu svojemu, sagradi od cijelih kamenova pa prinesi na njemu paljenice Gospodu, Bogu svojemu. 7 Prinesi i pomirnice i ondje ih jedi; i raduj se pred Gospodom, Bogom svojim. 8 I napiši na tim kamenovima sve riječi ovoga zakona jasno i čitko.« 9 Zatim Mojsije i levitski svećenici prozboriše svemu Izraelu govoreći: »Ušuti i poslušaj, Izraele! Danas si postao pukom Gospoda, Boga svojega. 10 Zato slušaj glas Gospoda, Boga svojega, i vrši njegove zapovijedi i propise njegove što ti ih ja danas zapovijedam.« 11 I onoga dana Mojsije zapovjedi puku govoreći: 12 »Kad prijeđete preko Jordana, neka ovi stanu na gori Gerizimu da blagoslivljaju puk: Šimun i Levi i Juda i Jisakar i Josip i Benjamin; 13 a ovi neka stanu na gori Ebalu da proklinju: Ruben, Gad i Ašer te Zebulun, Dan i Naftali. 14 Onda neka leviti odgovore i kažu svim ljudima Izraelcima povišenim glasom: 15 ‘Proklet čovjek koji načini lik rezan ili liven — gnusobu Gospodu, djelo ruku umješnikovih — i stavi ga na skrovito mjesto.’ I neka sav puk odgovori i rekne: ‘Amen.’ 16 ‘Proklet bio tko vrijeđa oca svojega ili mater svoju.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 17 ‘Proklet bio tko pomiče međaš susjeda svojega.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 18 ‘Proklet bio tko slijepca zavede s puta.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 19 ‘Proklet bio tko izvrće pravo došljaka, sirota i udovice.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 20 ‘Proklet bio tko legne sa ženom oca svojega, jer je otkrio skute oca svojega.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 21 ‘Proklet bio tko legne s bilo kakvom životinjom.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 22 ‘Proklet bio tko legne sa svojom sestrom, kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 23 ‘Proklet bio tko legne s punicom svojom.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 24 ‘Proklet bio tko napadne bližnjega svojega iz potaje.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 25 ‘Proklet bio tko primi mito da oduzme život krvi nedužnoj.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’ 26 ‘Proklet onaj koji ne potvrdi riječi ovoga zakona vršeći ih.’ I neka sav puk rekne: ‘Amen.’«