Ponovljeni zakon 31

17. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 31.

1 Potom Mojsije ode te svemu Izraelu prozbori ove riječi. 2 I reče im: »Meni je danas stotinu i dvadeset godina. Ne mogu više izlaziti i ulaziti. A Gospod mi reče: ‘Nećeš prijeći preko toga Jordana.’ 3 Sam Gospod, Bog tvoj, pred tobom će prijeći, on će istrijebiti one narode pred tobom i ti ćeš ih zaposjesti. Jošua je taj koji će pred tobom prijeći, kao što je Gospod govorio. 4 I učinit će Gospod s njima kao što je učinio sa Sihonom i Ogom, kraljevima amorejskim, i sa zemljom njihovom, kad ih je uništio. 5 I Gospod će ih pred vas položiti, a vi ćete s njima postupati prema svim zapovijedima što sam vam ih zapovjedio. 6 Budite jaki i odvažni, ne bojte se i ne strepite pred njima; jer je Gospod, Bog tvoj, onaj koji ide s tobom. On te neće napustiti niti će te ostaviti.« 7 Tada Mojsije dozva Jošuu pa mu reče naoči svemu Izraelu: »Budi jak i odvažan, jer ti ćeš s ovim pukom ući u zemlju za koju se Gospod zakleo ocima njihovim da će im je dati i ti ćeš im je predati u baštinu. 8 A Gospod je taj koji ide pred tobom, on će biti s tobom; neće te napustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne strahuj.« 9 I Mojsije napisa ovaj zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega, i svim starješinama Izraelovim. 10 I zapovjedi im Mojsije govoreći: »Po isteku sedme godine, u vrijeme godine otpusta, o Blagdanu sjenica, 11 kada se sav Izrael pojavi pred Gospodom, Bogom tvojim, na mjestu koje izabere, pročitaj ovaj zakon ispred svega Izraela, njima na uši. 12 Skupi puk, ljude i žene i nejačad i došljaka svojega koji bude unutar dveri tvojih, da bi čuli i da bi naučili, i bojali se Gospoda, Boga vašega, i pazili da vrše sve riječi ovoga zakona; 13 i da bi sinovi njihovi, koji još ne znaju, čuli i naučili bojati se Gospoda, Boga vašega, u sve dane što ćete ih vi proživjeti na zemlji u koju vi idete preko Jordana da biste je zaposjeli.« 14 Tada Gospod reče Mojsiju: »Evo, približiše se dani tvoje smrti. Zovni Jošuu pa stanite u Šatoru sastanka da mu izdam zapovijedi.« I odoše Mojsije i Jošua te stadoše u Šatoru sastanka. 15 I ukaza se Gospod u šatoru sastanka u stupu od oblaka; i stup od oblaka stade na ulaz u šator. 16 Tada Gospod reče Mojsiju: »Ti ćeš, evo, počinuti s ocima svojim, a ovaj će se puk dići i odati se bludništvu idući za tuđim bogovima one zemlje među koje će oni ući. A mene će ostaviti i prekršit će savez moj što sam ga s njima sklopio. 17 I u onaj će dan gnjev moj usplamtjeti na njih. Tada ću ja njih ostaviti i sakriti lice svoje od njih te će biti proždrti. I snaći će ih mnoga zla i nevolje pa će reći u onaj dan: ‘Nisu li nas snašla ova zla zato što Bog naš nije među nama?’ 18 A ja ću u onaj dan sasvim sakriti lice svoje zbog svega zla što ga počiniše kad se okrenuše drugim bogovima. 19 Zato sad napišite sebi ovu pjesmu i nauči je sinove Izraelove; stavi je u usta njihova da mi ta pjesma bude svjedok protiv sinova Izraelovih. 20 Kad ih dovedem u zemlju za koju se zakleh ocima njihovim, zemlju kojom teče med i mlijeko, i kad se najedu i nasite i ugoje, okrenut će se drugim bogovima i njima će služiti, a mene će prezreti i prekršit će savez moj. 21 I dogodit će se, kad ih snađu mnoga zla i nevolje, da će ova pjesma biti svjedočanstvo protiv njih (jer u ustima potomstva njihova neće biti zaboravljena). Ta znam ja njihove namisli što ih oni već danas snuju, prije nego sam ih doveo u zemlju za koju im se zakleh.« 22 I u onaj dan napisa Mojsije tu pjesmu i nauči je sinove Izraelove. 23 A Jošui, sinu Nunovu, zapovjedi i reče: »Budi jak i odvažan, jer ti ćeš uvesti sinove Izraelove u zemlju za koju im se zakleh. A ja ću biti s tobom.« 24 I dogodi se, kad Mojsije završi s pisanjem riječî ovoga zakona u knjigu, kad bijaše dovršeno, 25 da Mojsije zapovjedi levitima, koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega, govoreći: 26 »Uzmite knjigu ovoga zakona i položite je pokraj Kovčega saveza Gospoda, Boga vašega, da ondje bude svjedok protiv tebe. 27 Ta poznajem ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu šiju. Evo i danas, dok još s vama živim, bunite se protiv Gospoda, a kamoli nećete kad umrem! 28 Skupite k meni sve starješine svojih plemena i nadglednike svoje da na njihove uši izgovorim ove riječi te uzmem nebo i zemlju za svjedoke protiv njih. 29 Jer znam da ćete se poslije moje smrti posvema izopačiti i zaći s puta koji sam vam zapovjedio. Zato će vas snaći zlo u danima što dolaze kad budete činili što je zlo u očima Gospodnjim razjarivši ga djelima ruku svojih.« 30 Tada Mojsije, na uši svega zbora Izra­elova, izgovori do kraja riječi ove pjesme: