Posljedice protivljenja Božjim planovima

20. 01. 2016.

“Jahve, Bog, reče ženi: ‘Što si to učinila?’ ‘Zmija me prevarila, pa sam jela’, odgovori žena.” (Postanak 3,13)
Božja je namjera bila da se ljudski rod naseli na Nebu ako se pokaže poslušnim svakoj Njegovoj riječi. Adam je trebao biti stavljen na ispit da bi se vidjelo hoće li biti poslušan kao odani anđeli, ili neće. Da je položio taj ispit, svaka pouka koju bi on davao svojoj djeci bila bi uvijek pouka o odanosti. Njegov um i misli bili bi kao um i misli samog Boga. … Sotona, buntovni knez, bio je ljubomoran na Boga. Odlučio je lukavošću, prepredenošću i prijevarom osujetiti Božje namjere. Prišao je Evi ne u obličju anđela, već kao zmija, lukava, prepredena, spremna da prevari. Obratio joj se glasom koji je izgledao kao da dolazi od zmije. … Dok ga je Eva slušala, upozorenja koja joj je Bog dao izblijedjela su u njezinom umu. Podlegla je kušnji, a kad je i sama iskušala Adama, on je isto tako zaboravio na Božje opomene. Povjerovao je u riječi Božjeg neprijatelja. … “Ne, nećete umrijeti!” (Postanak 3,4), laž koju je Sotona rekao Evi, odzvanja kroz vjekove, iz naraštaja u naraštaj. Tako je Sotona iskušao naše praroditelje, a tako kuša i nas danas. … Adam i Eva izbačeni su iz Edena i anđeo s plamenim mačem čuvao je put k stablu života kako mu nevjerni, neposlušni par ne bi imao pristup i tako ovjekovječio grijeh. Zapazite tu pojedinost. Gospodin palom i neposlušnom Adamu nije ukazao isto povjerenje kao pravednom i odanom Adamu koji je živio od svake riječi koja izlazi iz usta Božjih. … Adamu i Evi su se doista otvorile oči, ali s kojim ciljem? Da bi vidjeli vlastitu sramotu i propast, da bi shvatili da ih odjeća od nebeske svjetlosti koja ih je štitila više ne pokriva. Oči su im se otvorile samo da bi vidjeli da je nagost plod grijeha. … Svi koji danas dopuste sebi da budu upotrijebljeni kao Sotonino oruđe da bi druge navodili na nepoštovanje Božjih zapovijedi, nalaze se pod Božjom osudom. Naša sigurnost leži u svesrdnom vjerovanju u “tako govori Gospodin”. To je objava istine. Oni koji odstupe od istine zbog bilo kojeg razloga i odlutaju na staze koje su sami izabrali — kolika god bila njihova navodna mudrost, koliki god položaj zauzimali — slijede lažnog vođu i on će ih odvesti na pogrešan put. (Letter 91, 1900.)