Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 13

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 13.

 

1 Tada Abram uzađe iz Egipta na Jug, on i žena njegova i sve što bijaše njegovo, i Lot s njime. 2 A Abram bijaše veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. 3 I na svojemu proputovanju od Juga do Betela išao je do mjesta gdje mu isprva bijaše šator, između Betela i Aja, 4 mjesta gdje je ono u početku n­ačinio žrtvenik. I ondje Abram zazva ime Gospodnje. 5 A i Lot, koji je išao s Abramom, imaše ovaca i goveda i šatora. 6 No zemlja ih ne bi izdržala da su ostali zajedno, jer imetak njihov bijaše velik pa ne bi mogli boraviti zajedno. 7 Nasta i svađa između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. A u zemlji su tada prebivali Kanaanci i Perižani. 8 I reče Abram Lotu: »Molim te, neka ne bude svađe između mene i tebe, i između mojih pastira i tvojih pastira; ta ljudi smo, braća! 9 Nije li sva zemlja pred tobom? Molim te, odvoji se od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li nadesno, ja ću nalijevo!« 10 I Lot podiže oči svoje pa vidje kako se sva jordanska ravnica posvuda dobro natapa (to je bilo prije nego je Gospod uništio Sodomu i Gomoru) — kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska kad ideš prema Coaru. 11 Tada Lot izabere za se svu jordansku ravnicu pa otputuje Lot na istok. Tako se razdvojiše jedan od drugoga. 12 Abram je boravio u kanaanskoj zemlji, a Lot je boravio po gradovima u ravnici i razapeo šatore do Sodome. 13 A ljudi u Sodomi bijahu veoma zli i grješni pred Gospodom. 14 I Gospod reče Abramu, nakon što se Lot razdvojio od njega: »Podigni sad oči svoje pa s mjesta na kojem jesi pogledaj na sjever i jug i istok i zapad; 15 jer svu zemlju što je ti vidiš tebi ću dati i potomstvu tvojemu dovijeka. 16 A potomstvo tvoje učinit ću kao prah na zemlji; ako tko uzmogne prebrojiti prah na zemlji, i tvoje će sjeme moći prebrojiti. 17 Ustani, prođi zemljom po duljini njezinoj i širini njezinoj, jer tebi ću je dati!« 18 Tada Abram digne šatore i pođe, pa se nastani kod Mamreovih hrastova, što su u Hebronu, te ondje sagradi žrtvenik Gospodu.


Komentiraj