Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 14

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 14.

 

1 I dogodi se u dane Amrafela, kralja Šinara, Arioka, kralja Elasara, Kedorlaomera, kralja Elama, i Tidala, kralja narodâ: 2 povedoše oni vojnu protiv Bere, kralja Sodome, i Birše, kralja Gomore, Šinaba, kralja Adme, i Šemebera, kralja Ceboima, te protiv kralja u Beli, to jest u Coaru. 3 Svi se ovi skupiše u dolini Sidim (to je danas Slano more). 4 Dvanaest su godina služili Kedor­laomera, ali trinaeste se godine pobuniše. 5 I četrnaeste godine dođe Kedorlaomer i kraljevi koji su bili s njim te potuku Refaimce u Ašterot-Karnaimu i Zuzimce u Hamu i Emimce u Šave-Kirjataimu 6 i Horijce na njihovoj gori Seiru sve do El-Parana, koji je uz pustinju. 7 Onda se vratiše pa dođoše u En-Mišpat, to jest Kadeš, te potukoše sve krajeve Amalečanâ, kao i Amorejce koji prebivahu u Hacecon-Tamaru. 8 Tada izađe kralj Sodome i kralj Gomore i kralj Adme i kralj Ceboima i kralj Bele, to jest Coara, te s ovima zapodjenuše vojnu u dolini Sidim: 9 s Kedorlaomerom, kraljem Elama, i Tidalom, kraljem narodâ i Amrafelom, kraljem Šinara, i Ariokom, kraljem Elasara — četvorica kraljeva protiv petorice. 10 A dolina Sidim bijaše puna jama s paklinom pa kraljevi Sodome i Gomore bježeći popadaše onamo, a ostali pobjegoše u gorje. 11 Tada pobjednici uzeše sva dobra po Sodomi i Gomori, i svu hranu njihovu, pa odoše. 12 Odvedoše i Lota, sina brata Abramova — i on je živio u Sodomi — i dobra njegova, pa odoše. 13 I dođe neki bjegunac pa dojavi Abramu Hebreju; a on je boravio kod hrastova Mamrea, Amorejca, brata Eškolova i brata Anerova, koji su pak bili u savezu s Abramom. 14 Pa kad Abram doču da mu je brat zarobljen, naoruža svoje uvježbane sluge, rođene u domu njegovu — njih tri stotine i osamnaest — te pođe u potjeru do Dana. 15 Razdijeli svoje ljude pa noću udari na njih, on i sluge njegove, te ih potuče. I progonio ih je do Hobe, koja je nalijevo od Damaska. 16 I povrati sva dobra, a povrati i svojega brata Lota i njegova dobra, te žene i puk. 17 A po povratku njegovu, pošto je potukao Kedorlaomera i kraljeve koji su bili s njim, kralj Sodome izađe mu ususret u dolinu Šave, to jest Kraljevu dolinu.18 Tada Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruh i vino; a on bijaše svećenik Boga Svevišnjega. 19 I blagoslovi ga te reče: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, posjednika neba i zemlje! 20 I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti neprijatelje tvoje preda u ruke!« A Abram mu dade desetinu od svega. 21 Tada kralj Sodome reče Abramu: »Meni daj čeljad, a dobra uzmi sebi!« 22 Abram pak reče kralju Sodome: »Podižem ruku svoju ka Gospodu, Bogu Svevišnjemu, posjedniku neba i zemlje, 23 da neću uzeti ništa, od konca pa do remena na obući, niti išta što je tvoje, da ne kažeš: ‘Na meni se Abram obogatio’, 24 nego samo ono što su pojeli momci i dio za ljude što su sa mnom išli: Anera, Eškola i Mamrea. Oni neka uzmu svoj dio.«


Komentiraj