Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 16

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 16.

 

1 A Saraja, žena Abramova, nije mu rađala. No imaše ona sluškinju, Egipćanku, a ime joj Hagara. 2 Tad Saraja reče Abramu: »Eto sad, Gospod me lišio rađanja. Molim te, uđi k mojoj sluškinji, možda ću po njoj zadobiti djecu.« I Abram posluša glas Sarajin. 3 I uze Saraja, žena Abramova, Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, mužu svojemu, za ženu. 4 Tako on uđe k Hagari, i ona zače. A kad vidje da je začela, gospodarica njezina bî prezrena u očima njezinim. 5 Tada Saraja reče Abramu: »Krivda moja nek je na tebi! Ja sam stavila sluškinju svoju tebi u naručje, ali otkad vidje da je začela, prezrena sam u očima njezinim. Sudio Gospod između mene i tebe!« 6 Nato Abram reče Saraji: »Evo, tvoja je sluškinja u tvojim rukama. Po­stupi prema njoj kako je dobro u tvojim očima!« A Saraja je stade zlostavljati te ova pobježe od lica njezina. 7 No anđeo Gospodnji nađe je kod izvora vode u pustinji, kod izvora na putu za Šur, 8 te reče: »Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?« A ona reče: »Od lica Saraje, gospodarice svoje, ja bježim.« 9 Tada joj reče anđeo Gospodnji: »Vrati se svojoj gospodarici i podloži se pod njenu vlast.« 10 I reče joj anđeo Gospodnji: »Tvoje potomstvo silno ću umnožiti, od mnoštva se ni prebrojiti neće!« 11 I reče joj anđeo Gospodnji: »Gle, trudna si i rodit ćeš sina; i nadjeni mu ime Jišmael, jer ču Gospod nevolju tvoju. 12 A bit će to čovjek poput divljeg magareta: njegova ruka dizat će se na svakoga i svačija ruka na njega. I pred licem sve mu braće on će prebivati.« 13 Tada ona Gospodu koji joj govoraše nadjenu ime: »Ti si Bog koji vidi«; jer, reče ona, »Zar i ja ovdje vidjeh onoga koji mene vidi?« 14 Stoga se taj studenac zove Beer-Lahaj–Roj, a eno ga između Kadeša i Bereda. 15 I rodi Hagara Abramu sina, a sinu svojemu kojega rodi Hagara Abram nadjenu ime Jišmael. 16 A Abramu bijaše osamdeset i šest godina kad Hagara Abramu rodi Jišmaela.


Komentiraj