Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 40

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 40.

1 I dogodi se, poslije ovih događaja, da se peharnik i pekar egipatskoga kralja ogriješiše o svojega gospodara, kralja egipatskoga. 2 I faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, na glavara peharničkoga i glavara pekarskoga. 3I stavi ih u zatvor u kuću zapovjednika straže, u tamnicu, na mjesto gdje je bio utamničen Josip. 4 A zapovjednik straže odredi im Josipa da ih služi. Tako bijahu neko vrijeme u zatvoru. 5 I jedne noći njih dvojica — peharnik i pekar kralja egipatskoga, koji bijahu zasužnjeni u tamnici — usnuše san. Svaki usnu svoj san i svaki san imaše svoje značenje. 6 A ujutro dođe k njima Josip da ih pogleda; kad gle, oni bijahu snuždeni. 7 Tada upita faraonove dvorane koji bijahu s njim u zatvoru u kući gospodara njegova govoreći: »Zašto su vam danas lica smrknuta?« 8 A oni mu rekoše: »Usnusmo san, ali nema nikoga da nam ga protumači.« Josip im nato reče: »Zar tumačenje nespada na Boga? Ispripovjedite mi, molim vas!« 9 Onda glavar peharnički ispripovjedi Josipu svoj san. I reče mu: »U mojemu snu, gle — preda mnom čokot. 10 A na čokotu bijahu tri mladice. I tek što on propupa, cvijet mu potjera i grožđe sazri na njegovim grozdovima. 11 A faraonov mi pehar bijaše u ruci; i uzeh grožđa i istiještih ga u pehar faraonov, a pehar stavih u ruku faraonovu.« 12 A Josip mu reče: »Ovo je značenje njegovo: tri mladice, to su tri dana. 13 Za tri dana faraon će podići glavu tvoju i vratiti te na tvoj položaj; i faraonov pehar stavljat ćeš u ruku njegovu kako si i prije običavao dok si mu bio peharnik. 14 Ali spomeni se i mene kad ti bude dobro pa mi, molim te, milosrđe iskaži i spomeni me faraonu te me izvedi iz ove kuće. 15 Mene su zapravo oteli iz zemlje hebrejske, a i ovdje nisam ništa učinio da me bace u tamnicu.« 16 A kad glavar pekarski vidje kako je Josip dobro protumačio, reče Josipu: »I ja sam imao san, i gle — na glavi mi tri bijele košare. 17 A u najgornjoj košari bilo je svakojakih pekarskih uradaka za faraona, ali su ih ptice jele iz košare na mojoj glavi.« 18 A Josip odgovori i reče: »Ovo je značenje njegovo: tri košare, to su tri dana. 19 Za tri dana skinut će faraon glavu tvoju s tebe i o drvo te objesiti, pa će ptice s tebe meso tvoje jesti.« 20 I dogodi se trećega dana, a bijaše tad faraonov rođendan, da on priredi gozbu za sve svoje sluge; i podigne glavu glavara peharničkoga i glavu glavara pekarskoga između slugu svojih. 21 I vrati glavara peharničkoga u njegovu peharničku službu te je opet stavljao pehar u ruku faraonovu, 22 a glavara pekarskoga objesi, kako im je protumačio Josip. 23 Ipak se glavar peharnički ne spomenu Josipa, već zaboravi na nj.