Postanite Božje dijete

21. 02. 2012.

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.“ (Ivan 1,12)

Kada bismo znali cijeniti ovaj veliki blagoslov, kakva bi to prednost bila za nas! Nama je dana prednost da budemo Božji suradnici u spašavanju naših duša. Primanje i vjerovanje naš je dio ugovora. Mi trebamo primiti Krista kao svojeg Spasitelja i trebamo vjerovati u Njega. To znači prebivati u Kristu, pokazivati Njega u svako vrijeme i u svim okolnostima i to je vjera koja predstavlja Njegov karakter – vjera koja radi kroz ljubav i čisti dušu od svake nečistoće. …

Svatko od nas mora u tome steći svoje vlastito iskustvo. Nitko ne može svoje spasenje temeljiti na iskustvu ili životu drugog pojedinca. Svatko od nas mora se upoznati s Kristom da bi Ga mogao pravilno predstaviti pred svijetom. … Nitko od nas ne smije se izgovarati na svoj nagli temperament, svoj pogrešno oblikovani karakter, svoju sebičnost, zavist, ljubomoru ili bilo koju nečistoću svoje duše, tijela ili duha. Bog nas je pozvao na slavu i vrlinu. Mi samo trebamo poslušati taj poziv. …

Kako da pobjegnemo od sile nekada uzvišenog anđela u nebeskim dvorima? On je bio biće puno ljepote i privlačnosti, blagoslovljeno snažnim umom. Zbog svojeg uzvišenog položaja on je pomislio da je jednak s Bogom. … Kako ćemo prepoznati njegove lažne teorije i oduprijeti se njegovim kušnjama? Jedino uz pomoć osobnog iskustva koje smo stekli primajući znanje o Isusu Kristu, našem Gospodinu. Bez božanske pomoći mi ne možemo izbjeći kušnje i zamke koje je Sotona pripremio da prevari ljudski um.  …

Mi trebamo hoditi kao što je On hodio, prateći iz bliza Njegove stope, pokazujući Njegovu krotkost i poniznost. … Kristova služba je čista i uzvišena. Put kojim je On prošao nije bio put ugađanja sebi, udovoljavanja sebi. On se obraća svojoj djeci riječima: „Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!“ (Matej 16,24) Cijena Neba je pokornost Kristu. Put u Nebo je poslušnost zapovijedi: Odreci se sebe, uzmi svoj križ i slijedi mene! I kao što je Isus putovao, tako i mi trebamo putovati. Put kojim je On išao i mi moramo proći; jer taj put vodi do stanova koje On priprema za nas. (Review and Herald, 24. ožujka 1900.)

Leave a Comment