Jutarnji stih

Potpuna predaja

„Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite.“ (Ivan 3,7)

Kao Božje otkupljeno vlasništvo, nalazimo se pod obvezom da radimo kao što je Krist radio u svojoj božanskoj službi, ne u skladu s našim prirodnim sklonostima, već u skladu s Božjim Duhom. Međutim, život svakoga čovjeka, kao što opisuju evanđelja, pun je grijeha. Popuštajući kušnjama, ljudi su oslabili svoju sposobnost da slušaju. Njihovo je srce „podmuklije od svega“ (Jeremija 17,9). Oni su mrtvi u prijestupima i grijesima, i u svojoj snazi ne mogu činiti nikakvo dobro.

Da bismo na prihvatljiv način služili Bogu, mi se moramo »nanovo roditi«. Naše urođene sklonosti, koje se protive Božjem Duhu, moraju biti odbačene. Mi moramo postati novi muškarci i žene u Kristu Isusu. Naš stari, neobnovljeni život mora ustupiti mjesto novom životu – punom ljubavi, povjerenja, dobrovoljne poslušnosti. … Ako ne nastupi ova promjena, mi ne možemo pravilno služiti Bogu. Naše djelo bit će nepotpuno. Bit će prihvaćeni zemaljski planovi; bit će prinesen tuđ oganj koji sramoti Boga. Naš život postat će nesvet i nesretan, pun nemira i nevolja. …

Krist je došao na naš svijet jer je znao da smo izgubili Božje obličje i Njegovu narav. Vidio je da smo odlutali daleko od puta mira i neporočnosti i da se nećemo, ako budemo prepušteni sebi, nikada vratiti. On je donio potpuno i savršeno spasenje da promijeni naša kamena srca i da od njih načini srca od mesa, da promijeni našu grešnu narav kako bismo se, kad postanemo sudionici božanske naravi, mogli osposobiti za život u nebeskim dvorovima.

Svima koji u želji da se spase dolaze Kristu zatražiti pomoć, On govori kao i Nikodemu: „Tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.“ (Ivan 3,3) On kuca na vrata vašega srca i želi ući. On želi obnoviti vaše srce, ispuniti ga ljubavlju prema svemu što je čisto i neporočno. On želi razapeti vaše staro „ja“ umjesto vas, uzdići vas u novi život u sebi. Nikodem se obratio i to je bio rezultat njegovog razgovora s Isusom. … Ne ustručavajte se potpuno predati Kristu. Stavite sebe bez ograničenja pod Njegovu vlast. Naučite što znači odbaciti grijeh, što znači imati novo srce, biti sličan Njemu. I dok budete promatrali Krista, vaše „ja“ potonut će u beznačajnost i vi ćete se preobraziti u Njegovo obličje, „u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha“ (2. Korinćanima 3,18). (Youth’s Instructor, 9. rujna 1897.)


Komentiraj