Potpuno spasenje

13. 03. 2018.

“Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25)
Što posredovanje podrazumijeva? To je zlatni lanac koji povezuje smrtnog čovjeka s prijestoljem vječnog Boga. Čovjek za kojega je Krist umro da bi ga spasio, kalja Božje prijestolje i njegovu molbu uzima Isus koji ga je kupio svojom vlastitom krvlju. Naš Veliki svećenik daje svoju pravednost iskrenom, poniznom molitelju i Kristova se molitva stapa s molitvom koja dolazi od ljudskog molitelja. Krist zahtijeva da se Njegov narod moli bez prestanka. Ovo ne znači da bismo uvijek trebali biti na koljenima, nego da molitva treba biti disanje duše. Naši tihi zahtjevi, kakvi god bili, trebaju se uzdizati k Bogu, a Isus, naš Posrednik moli se za nas prinoseći s mirisom svoje pravednosti naše zahtjeve Ocu. Gospodin Isus voli svoj narod i kada oni pokažu povjerenje u Njega potpuno oviseći o Njemu, On ih ojačava. On će živjeti u njima nadahnjujući ih svojim Duhom koji posvećuje, ulijevajući u njih svoj život. On djeluje preko njihovih sposobnosti i čini da izaberu Njegovu volju i da se ponašaju u skladu s Njegovim karakterom. Onda s apostolom Pavlom oni mogu reći: “Živim — ali ne više ja, nego Krist živi u meni: život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao.” (Galaćanima 2,20) … Gospodin neće napustiti svoju ranjenu, izmorenu djecu na milost i nemilost Sotoninih kušnji. Naša je prednost da možemo vjerovati u Isusa. Nebesa su puna bogatih blagoslova. … Mi nemamo zato što ne tražimo ili zato što se ne molimo vjerujući da ćemo biti blagoslovljeni posebnim utjecajem Duha Svetog. Dok razmišlja o Kristu, iskrenom tragaču udjeljuje se blagotvorni utjecaj Duha Svetog. (Letter 13, 1894.)

Leave a Comment