Potrebna je odlučna promjena

14. 10. 2011.

“Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.” (Ivan 5,24)

Dokle god budete dopuštali da ponos nastanjuje vaše srca, vašemu radu nedostajat će sile. Godinama je bio njegovan pogrešan duh, duh ponosa i želje za prevlašću. Na taj način služilo se Sotoni i sramotilo Boga. Gospodin poziva na odlučnu promjenu. Neka uistinu obraćena duša obnovi svoj savez s Bogom i Bog će obnoviti svoj savez s njom. Neka anđeli i ljudi vide kako u Bogu postoji oprost grijeha. Božja posebna sila mora preuzeti nadzor nad Adventističkom crkvom. Među vjernicima se mora dogoditi ponovno obraćenje da kao Božji svjedoci mogu svjedočiti autoritativnoj moći istine koja posvećuje dušu. Crkva mora biti obnovljena, pročišćena, posvećena, inače će Božji gnjev pasti na njih s većom moći nego na one koji nikad nisu tvrdili da su sveti.

Oni koji su posvećeni istinom pokazat će kako je istina izazvala promjenu u njihovom životu i kako ih priprema za prelazak u nebeski svijet. Ali, dokle god ponos, zavist i zla slutnja prevladavaju životom, Krist ne kraljuje u srcu. Njegova ljubav ne nastanjuje dušu. U životu onih koji su dionici božanske naravi razapinju se oholost i samodostatni duh koji vodi do samouzvišenja. Na tom mjestu prebiva Kristov duh, a u životu se pojavljuju plodovi Svetog Duha. Imajući Kristov um, Njegovi sljedbenici otkrivaju milostivost Njegovog karaktera.

Ništa manje od ovog neće učiniti ljude prihvatljivima Bogu. Ništa manje od ovog neće im dati čist i sveti karakter kakvog trebaju imati oni koji su primljeni na Nebo. Kad se čovjek obuče u Krista, dokaz o promjeni koja se dogodila u njemu vidljiv je u njegovom duhu, u njegovim riječima i djelima. Nebesko ozračje okružuje njegovu dušu jer u njemu prebiva Krist.

“Zaista, zaista, kažem vam”, izjavio je Krist “onaj koji vjeruje ima vječni život.” (Ivan 6,47) O, kako je malo onih u čijem se životu otkrivaju načela ovakvog življenja! Mnogi izjavljuju kako vjeruju u najsvetiju istinu ikad danu smrtnicima, no svojim življenjem sramote Boga. Onaj “tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu”. (Ivan 6,54-56) Dolikuje nam da živimo u Božjem strahu i ljubavi. Bog je vrhovni Vladar i On surađuje s onima koji predstavljaju Krista životom i karakterom, onima koji su ljubazni, pažljivi, puni samoodricanja i požrtvovnosti. Krist kaže: “Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi.” (Matej 16,24) (Letter 63, 1903.)