Jutarnji stih

Poučavanje u tamnici

“Sputaše uzama noge njegove, u gvožđe mu vrat staviše, dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Jahvina ga riječ potvrdi.” (Psalam 105,18.19)
“Josip je zbog svoje vjernosti i poštenja izgubio ugled i slobodu. Ovo je najžešća kušnja s kojom se suočavaju bogobojazni plemeniti ljudi, kada se čini da nemoralnost napreduje dok se vrlina gazi u prašini. … Josipova vjera učinila je njegov temperament privlačnim, a njegovo suosjećanje prema ljudima toplim i snažnim, usprkos svim njegovim nedaćama. … Čim je započeo svoj zatvorenički život, počeo je unositi sjaj svojih kršćanskih načela u svakodnevicu; nastojao je biti od koristi drugima. … Bio je vedar jer je bio pravi kršćanski gospodin. Bog ga je ovom disciplinom pripremao za veće odgovornosti, časti i za veću korisnost, a on je bio spreman da uči. Radosno je primao pouke kojima ga je Gospodin učio. Naučio je nositi jaram u svojoj mladosti. Naučio je vladati drugima tako što je prvo naučio slušati.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 1, str. 1097) “Međutim, Josipov je stvarni karakter svijetlio čak i u mraku tamnice. On se čvrsto držao svoje vjere i strpljenja, i premda mu je okrutno uzvraćeno za godine vjerne službe, njega to ipak nije razočaralo niti je izgubio vjeru. Imao je mir koji dolazi kao posljedica nevinosti i on je svoj slučaj povjerio Bogu. … On je i u zatvoru našao posao koji je trebao obaviti. Bog ga je pripremao u školi patnje da bude korisniji i on nije odbacio discipliniranje koje mu je bilo potrebno. Gledajući posljedice tlačenja i tiranije i učinke zločina, u zatvoru je naučio pouku o pravdi, suosjećanju i milosti, koja ga je pripremila da vlada s mudrošću i sažaljenjem. … Njegov rad u zatvoru — čestitost njegovog svakidašnjeg života i sućut prema onima koji su bili u teškoćama i muci — otvorio mu je put za budući napredak i čast. Svaka zraka svjetla kojom osvjetljujemo druge odražava se u nama. Svaka ljubazna i suosjećajna riječ izgovorena ožalošćenima, svaki čin kojim pomažemo drugima i svaki dar onima koji su u potrebi, ako ga potiču prave pobude, donijet će blagoslove darodavcu.” (Patrijarsi i proroci, str. 174)


Komentiraj