Pouke iz svete povijesti

30. 06. 2016.

“Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima.” (1. Korinćanima 10,11)
Pouke dane u starozavjetnom dijelu Pisma isto su tako Kristova riječ kao i pouke Novog zavjeta. Krist je isto tako nedvojbeno bio Otkupitelj čovječanstva u danima kada je pisan Stari zavjet, kao i kada je došao u ljudskom obličju. On je starim Izraelcima dao isto tako povoljnu priliku da grade svoje spasenje, kao i onima koji su slušali Njegove riječi. Karakter koji se oblikuje po ugledu na božanski jedino je blago koje ljudi mogu ponijeti s ovoga svijeta na onaj koji će doći. Karakter kakav je oblikovan na ovome svijetu određuje čovjekovu sudbinu u vječnosti. Ono što je vrijedno u životu na ovom svijetu, imat će vrijednost i u svijetu koji će doći. Budućnost jedne osobe određena je onim čime dopušta da se utječe na nju. Ako netko njeguje naslijeđene sklonosti prema zlu prepuštajući se tjelesnim željama, apetitu i strastima, on neće moći ući u Božje kraljevstvo. Ali onaj tko potiskuje sklonosti prema zlu, tko je spreman da bude vođen Duhom Isusa Krista, bit će preobražen. … Kristov karakter ogledao se u Abelu, Noi, Šetu, Henoku, Abrahamu, Josipu, Mojsiju, Jošui, Samuelu, Davidu i mnoštvu onih za koje će izvještaji pokazati da imaju karakter kakav Bog može prihvatiti. (Kao primjer) dan nam je i Kajin i svi oni koji svoj karakter grade nasuprot istini, vjernosti, poslušnosti i pravednosti. Svi će se pokazati ili kao članovi Kajinove, ili kao članovi kraljevske obitelji. … Čistoća i svetost dolaze jedino od Krista. … Mi trebamo slušati Kristov glas koji je govorio prigodom stvaranja svijeta, koji se javljao iz stupa od oblaka, jer naša vječna dobrobit ovisi o poslušnosti prema Božjem glasu. Budimo obazrivi. Nemojmo propustiti ništa što je Krist preko svetih ljudi iz starine dao za dobrobit svakog naraštaja. Sve što je Božji um isplanirao, što je Njegova ruka dotaknula, pretočeno je u pouke za nas na svršetku svijeta. Što je bilo, ponovno će biti. Kristove riječi odobravanja ili neodobravanja odjekuju kroz vrijeme. Naši duhovni i vječni probici povezani su s činjenicama koje su nam predočene. Gospodin misli ono što govori i govori ono što misli. (Letter 34, 1899.)

Leave a Comment