Prava umjerenost znači uravnotežen život

20. 05. 2012.

„Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?“ (1. Korinćanima 3,16)

Ovdje nam je poklonjen samo jedan jedini život pa bi se svatko morao upitati: Kako da iskoristim svoj život da donese najveći dobitak? Život je dragocjen jedino ako ga usavršavamo na blagoslov drugih stvorenja i na slavu Bogu. Savjesno njegovanje sposobnosti koja nam je Stvoritelj darovao osposobit će nas za uzvišeniju korisnost ovdje i za viši život u svijetu koji će doći.

Ovo vrijeme dobro iskorištavamo ako ga trošimo na uspostavljanje i čuvanje dobrog duševnog i tjelesnog zdravlja. Mi ne možemo sebi dopustiti da usporimo ili zanemarimo makar samo jednu funkciju našeg uma ili tijela time što ćemo je preopteretiti  ili zlouporabiti bilo koji dio živog stroja. I ako tako postupimo, snosit ćemo posljedice. Naša prva dužnost prema Bogu i našim bližnjima jest da se razvijamo. Svaka sposobnost kojom nas je obdario naš Gospodin mora se njegovati do najviše mjere savršenstva kako bismo bili sposobni učiniti najveću mjeru dobra za koju smo sposobni. Da bismo očistili i oplemenili svoj karakter, nama je potrebna milost koju dobivamo od Krista, milost koja će nas osposobiti da uočimo i ispravimo svaku manu i usavršimo ono što je izvrsno. Ovaj posao koji obavljamo u Kristovoj sili i u Njegovo ime, bit će mnogo korisniji drugim stvorenjima od bilo koje propovijedi koju bismo mogli izgovoriti. … Primjer dobro uravnoteženog i sređenog života ima neprocjenjivu vrijednost. …

Neumjerenost je glavni razlog brojnih neugodnosti u životu. … Mi ne govorimo o izostanku umjerenosti kao o nečemu što je ograničeno samo na uporabu opojnih pića; pojam ima mnogo šire značenje jer obuhvaća i štetno popuštanje bilo kojem prohtjevu ili strasti. … Kada bi apetit i strasti bili pod vlašću posvećenog razuma, društvo bi bilo sasvim drugačije. Mnoge stvari koje su obično sastavni dio prehrane neprimjerene su za hranu; prohtjev za njima nije prirodan, već je razvijen. Stimulativna hrana stvara želju za još jačim stimulansima.

Teško probavljiva hrana izbacuje cijeli organizam iz normale, a posljedica su neprirodne želje i nenormalni prohtjevi. … Prava umjerenost uči nas da se potpuno suzdržavamo od svega što je štetno i da se razumno služimo samo onim namirnicama koje su zdrave i hranjive.  (Signs of the Times, 20. ožujka 1882.)