Prema cilju

30. 07. 2014.

““Braćo, ja još ne mislim da sam to dohvatio. Ali kažem samo jedno: zaboravljajući što je nazad, ispružajući se prema onome što je naprijed, trčim prema cilju da postignem nagradu — nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu.”“ (Filipljanima 3,13.14)

Pavao je obavio mnogo posla. Bio je mudar učitelj. Mnoge njegove poslanice pune su poučnih lekcija u kojima se utvrđuju ispravna načela. Radio je svojim rukama, jer je bio šatorar i na taj način zarađivao svoj kruh. … Nosio je teški teret za crkve. Najozbiljnije im je nastojao ukazati na pogreške da bi ih mogli ispraviti, a ne da budu prevareni i odvedeni daleko od Boga. Uvijek im je nastojao pomoći u njihovim poteškoćama; pa ipak izjavljuje: ““Ali kažem samo jedno.”“ … Bilo je uvijek mnogo odgovornosti u njegovom životu, ali je uvijek pred sobom održavao ““to jedno”“. Stalni osjećaj Božje prisutnosti primoravao ga je da usmjeri oči prema Isusu, Začetniku i Završitelju njegove vjere. (Letter 135, 1897.)
Veliki cilj koji je poticao Pavla da ide naprijed unatoč oskudici i teškoćama treba navesti svakog kršćanskog radnika na potpuno posvećenje službi Bogu. Pojavit će se svjetovna privlačnost da njegovu pozornost odvrati od Spasitelja, ali on treba neumorni ići k cilju pokazujući svijetu, anđelima i ljudima da je nada u trenutak kad će ugledati Božje lice vrijedna svih napora i žrtava. (Djela apostolska, str. 304)
Najmanji Kristov učenik može postati stanovnik Neba, baštinik Božje nepropadljive baštine koja ne trune niti vene. O kad bi svatko izabrao nebeski dar i postao baštinik Božji, uživalac te baštine na koju ima pravo, sigurne od bilo kakvog rušitelja, u svijetu bez kraja! O, ne birajte svijet, već izaberite bolju baštinu! Trčite, sežite prema cilju, prema nebeskom stanju u koje nas je pozvao Bog u Kristu. (FE 235)
Uskoro ćemo biti svjedoci krunjenja našega Kralja. Oni čiji je život sakriven s Kristom, koji su se ovdje na Zemlji borili u dobroj borbi vjere, odsjajivat će Otkupiteljevom slavom u Božjem kraljevstvu. (9T 287)

Leave a Comment